Évnyitó a Máonban

LVI. évfolyam 2. szám / Intézményeink


„…azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” (Filippi 3,14)Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is megrendeztük tanévnyitó alkalmunkat (szeptember 12.), ahol a szülőkön, hozzátartozókon, lakókon és dolgozókon kívül jelen voltak Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok, a Máon Református Szeretetotthon Igazgatótanácsának tagjai és az otthon előző vezetője is. Taracközi Gerzson, miskolci lelkipásztor hirdette közöttünk az Igét. Hadd álljon itt egyik dolgozónk, Mészáros Gyula verse, amelyet kifejezetten erre az ünnepélyes alkalomra írt:Az a tény, hogy eljutottunk erre a napra,


Az, hogy a Máon-nak van fejlődése, küldetéstudata,


Látjuk, hogyan megyünk lépésről lépésre,


Ezt nem más táplálta, mint a Mindenható keze.


 


Köszönjük most Neki, s emellett mindenkinek,


Aki beállt szolgálni, s lett eszköze,


Örülünk mindenkinek, aki eljött


A rosszidő ellenére, ami ránk köszöntött.


 


A lázas készülődés, a várakozás fiataljaink között,


Íme, most beért, s elsimult minden göröngy,


Hogy ünnepélyesen elkezdjük az évet,


Újabb fejezettel gazdagodjon az élet.


 


A rég várt találkozások minden pillanata,


Az új ismeretségek hosszú sora,


Legyen most is és egész évben,


Nekünk és fiataljaink hasznára itt.


 


Ezután is csak úgy tudunk tovább haladni,


Hogy az Úr gondviselése tud rajtunk maradni,


E ház lakói és bejárói javára,


És mindannyiunk boldogulására.


 A Máon jelentése: menedék (héber szó, a Bibliából származik). Menedék vagyunk olyan emberek számára, akik gondolkodásukban, érzelmeik megélésében, a világ észlelésében és tetteikben másak. Köztünk és velünk élnek. A menedék akkor ér valamit, ha ott azt kapják, amire szükségük van és amire vágynak. Szeretetre – ami nemcsak szó, elfogadásra – ami biztató, biztonságra – ami állandó. A menedék örök, ha Istentől való.


Gubányi Katalin


intézményvezető


Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább