A keresztyének és a más vallások

LX. évfolyam 4. szám / Intézményeink

A Sárospataki Teológia Keresztyén Filozófiaintézete november 19-én délelőtt konferenciát tartott, melyet lelkipásztorok, tanárok és diákok számára hirdetett meg.

A konferencia meghívott előadója Dr. Henk Vroom, az Amsterdami Szabadegyetem professzora, és az egyetemen működő iszlám tudományokkal foglalkozó központ koordinátora volt. Előadásában elutasította azt a liberális nézetet, amely szerint minden vallás egyenlőképpen igaz, ugyanakkor azzal sem értett egyet, hogy a nem keresztyén vallások teljes mértékben hamisak: azoknak is vannak értékes és igaz meglátásai. Személyes tapasztalatokkal és példákkal amellett érvelt, hogy nem beszélhetünk a vallások egyetlen átfogó megközelítéséről: „megközelítésünk minden vallás esetében csak kontextuális lehet". Szükséges a vallások közötti párbeszéd, melynek nemcsak a hasonlóságokról kell szólnia, hanem őszintén szembe kell néznie a különbségekkel is, bármilyen szinten is folyjék a kommunikáció: személyek vagy csoportok között, társadalmi (főként társadalometikai kérdésekről) vagy tudományos (teológia kérdésekről) szinten. Előadásának záró részében arra hívta fel a figyelmet, hogy az igazság nem pusztán tantételek kérdése. Az igazság egy személy: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!"

A konferencia második részében Gáspár Csaba László, a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszékének adjunktusa korreferátumát hallgathatták meg a résztvevők. Gáspár tanár úr személyesen nem tudott jelen lenni, ezért egy volt tanítványát, Vigyikán Csabát, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium filozófia-angol szakos tanárát kérte meg hozzászólásának felolvasására. Reflexiójában a vallásos igazságok teoretikus megismerésének nehézségére, illetve lehetetlenségére világított rá, azzal a feloldással és vallástétellel, hogy „nem mi fogjuk megismerni a vallások végső igazságát, hanem a Végső Igazság fogja megismertetni magát velünk, általunk előre nem látható eseményekben és beláthatatlan módon". Ennek egyik lehetséges közege akár a vallások közötti párbeszéd is lehet - kapcsolódott az előadó mondanivalójához.


A hozzászólások, kérdések megvitatására sajnos kevés idő maradt, inkább a meghívott vendégekkel közösen elfogyasztott ebéd közben volt lehetőség személyes beszélgetésekre.


(a szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább