A református teológia gyökerei, fejlődése és jövője

LXI. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Március 12-én a Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézete egész napos konferenciát rendezett. A felvezető előadás egyben a zempléni egyházmegye lelkészértekezletének nyitó előadása is volt. A walesi származású Dr. Alan Sell teológia professzor (az Akadémia tiszteletbeli tanára) előadásában rövid áttekintést adott arról, hogy a református teológia hogyan jutott el oda, ahol ma tart.

Beszélt a református teológia „katolikus" szándékáról, illetve a református családot jellemző örömtelen szektás megosztottságról. A teológiának az istentisztelettel, az etikával és az apologetikával való szoros kapcsolatával amellett érvelt, hogy a teológia az egész egyház feladata, nemcsak a professzionális teológusoké. A teologizálás módját illetően mintegy zárásként leszögezte: „Jóllehet a legnagyobb intellektuális erőbedobással kell előrehaladnunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy elsődleges elhívásunk nem az, hogy vitákat nyerjünk meg, hanem hogy úgy ragyogjon rajtunk keresztül a világosság, hogy cselekedeteinket látva mások Isten dicséretére érezzenek késztetést." Az előadást kiscsoportos megbeszélések, és az ott felmerült kérdések közös megbeszélése követte. Délután professzor úr felesége, Dr. Karen Sell előadóművész, zenetanár látta el gyakorlati tanácsokkal a teológushallgatókat: hogyan őrizhetik meg az igehirdetői szolgálatban egyik legtöbbet használt eszköz, az emberi hang egészségét.

Rácsok Gabriella

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább