Bibliaismereti verseny a Sárospataki Teológián

LXI. évfolyam 2. szám / Intézményeink

A Biblia éve alkalmából a Sárospataki Református Teológiai Akadémia bibliaismereti versenyt hirdetett április 10-re egyházkerületünk középiskolásai számára.

14 csapat jelentkezett, és minden csapatban három diák izgult azon, hogy vajon mennyire sikerült elmélyülnie, megértenie a Bírák könyvében foglaltakat, illetve Pál apostol életét az Apostolok Cselekedetei alapján. A diákok kerületünk két református gimnáziumából, illetve Szendrő, Vajdácska és Pácin gyülekezeteiből érkeztek. A csapatok közti versenyt a pácini fiatalok nyerték, melynek tagjai Laczi Petra, Magyar Noémi, Oláh Viktória. A második helyezett a vajdácskai csapat lett, Hajnal Zsuzsanna, Kiss Noémi és Parajos Dóra tagsága mellett. A harmadik helyen pedig a Lévay Gimnázium 4. számú csapata végzett, mely csapatot Ábrám Anna, Baintner Flóra és Boda Lídia alkották. Az egyik különdíjat, eredményes efezusi tudósításukért miatt, a Lévay Gimnázium 2. számú csapata kapta, ami Majoros Dávid, Matlák Zoltán és Tóth Fruzsina részvételének köszönhető. A másik különdíjat pedig Miskolczy Boglárka a Lévay Gimnázium diákja vehette át 99%-os írásbeli dolgozata megérdemelt eredményeképpen. (szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább