Őszi konferencia a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

LXI. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének őszi konferenciáján Dr. Peter Blokhuis, a hollandiai Christelijke Hogeschool Ede Kommunikáció Tanszékének vezetője tartott előadást „A keresztyén oktatás/nevelés és a diákok világa" címmel.

Az előadás az európai felsőoktatás válságáról adott rövid látlelet tükrében először jellemezte a diákok és a tanárok világa közötti különbséget, és egyben kritikusan kitért az oktatásban is uralkodóvá vált gazdasági szempontok káros hatására. Ezt követően konkrét példákon keresztül mutatta be a nyugati társadalom széttöredezettségét, melynek negatív következményeitől a felsőoktatás sem mentes. Az előadás harmadik része a keresztyén felsőoktatás négy sajátos alapelvét vázolta fel: a teremtés, a felelősség, a személyiség és a hagyomány elvét. Ezt követően Blokhuis professzor arról szólt - a hallgatóság diák résztvevőinek nagy örömére -, hogyan hidalhatja át a tanár azt a szakadékot, amely közte és diákjai között tátong, illetve hogyan ösztönözheti diákjait a tanulásra. Az előadást követő kérdések elsősorban az elhangzott elméletek gyakorlati megvalósíthatóságát igazoló konkrét példákra kérdeztek rá.

R.G.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább