Történelmi lelkészbeiktatás Felsőbereckiben

LXI. évfolyam 4. szám / Zempléni Egyházmegye

A november 16-án megtartott lelkészbeiktatás helyszíne miatt nevezhető történelminek, Felsőberecki gyülekezetében ugyanis az 1941-43-ban épült templomban sosem volt még lelkészbeiktatás.

A településről a most beiktatott lelkipásztor a helyi református egyházközségekről írott dolgozatában így nyújt rövid jellemzést: „...a kicsiny településekről, Alsóbereckiről és Felsőbereckiről országunk lakóinak 90%-a semmit sem tud. A fennmaradó 10%-nak a fele azok közé tartozik, akik utazásaik, tanulmányaik közben találkoztak a települések nevével, vagy hajnalonként hallgatják a rádió vízállásjelentését, hiszen a Bodrog folyó itt folyik be országunk területére a szomszédos Szlovákiából. Ezért a falvak nevén kívül még azt is tudják, hogy a Bodrogközben a szlovák határ mellett élik életüket a falvak lakói."

A kicsiny közösségek életében 1933-ban, tehát kerek 75 esztendeje történt, hogy „Isten gondviselő kegyelme megadta ... azt az örömet, hogy a tiszáninneni református egyházkerületünk püspökét: főtiszteletű és méltóságos Farkas István püspök urat, magas kíséretével, generális vizitációra gyülekezetünk kebelében üdvözölhesse." 1949-ben dr. Enyedi Andor tett emlékezetes püspöki látogatást, vagyis pontosan 59 évvel ezelőtt. Ezért különösen ünnepivé tette a lelkészbeiktatást az egyházkerület jelenlegi püspökének részvétele, áldáskívánó köszöntése.


A beiktatást Börzsönyi József zempléni esperes végezte, beiktatási beszédét az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetéből választott igeszakaszra alapozva, s felhívta a gyülekezet figyelmét a lelkipásztor életének egy rendkívül fontos mozzanatára: arra, hogy imádsággal és áldásmondással veszik körül elindulásakor.


Darvas Szilárd, a beiktatott lelkipásztor a Róma 15,14-21 verseket választotta igehirdetése alapjának, amelyben többek között személyes hangvételűen megfogalmazott gondolatokkal értékelte a gyülekezethez való viszonyát.


Az istentiszteletet még ünnepibbé tette egy alsóberecki gyülekezeti tag szavalata, valamint a felsőberecki gyülekezeti kórus szolgálata.


Nyilvános presbiteri gyűlés keretében elsőként Csomós József püspök köszöntötte a beiktatott lelkipásztort a 2Thessz 2,13-15 verseivel: „...ezért tehát testvéreim álljatok szilárdan..." Ezt követte a Szathmáry család zenei köszöntője. A beiktatott lelkipásztort és hitvestársát, Laczkó Gabriellát - a társegyházközségek Alsóbereckiben beiktatott lelkipásztorát - a társegyházközségek nevében Bényei István (Alsóberecki) és ifj. Tóth Gyula (Felsőberecki) köszöntötték, csakúgy, mint a két község polgármesterei, valamint a római és görög katolikus szolgatársak is.


Az ünnepi alkalom után szeretetvendégség várta a résztvevőket.


(a szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább