Kárpátaljai kiszálláson a sárospataki teológia hallgatói

LXII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Egy lelkes, 11 főből álló kis csapat indult útnak négynapos kiszállásra Kárpátaljára 2009. február 26-án. Utunk célja volt meglátogatni a református líceumokat és szolgálni a helyi gyülekezetek istentiszteleti alkalmain. Ez alkalommal a nagyberegi és a nagydobronyi líceumot kerestük fel.

Érdekességként meg kell jegyeznünk, hogy a Sárospatakról induló teológiai hallgatók nagy része (8 fő) kárpátaljai származású, így külön öröm volt számunkra visszatérni a saját szülőföldünkre, hogy bizonyságot tegyünk életünk Uráról. Az igencsak tartalmas, derültséggel és meghitt pillanatokkal teli hosszú hétvégénk a következőképpen alakult.

Első alkalommal megérkezésünk után a Nagyberegi Református Gyülekezet esti istentiszteletén vettünk részt. Az igei szolgálatot Szikszai Szabolcs szenior végezte, Jónás próféta könyve kapcsán hangzott el a gondolatébresztő igehirdetés. Ezt követte a sárospataki küldöttség énekes-verses szolgálata. Ezután a szomszédos líceum épületében közelebbről is megismerkedtünk a református intézmény diákjaival és tanáraival egy ismerkedős vidám est keretében. Egy rövid bemutatót vetítettünk le a sárospataki teológia életképeiből, hogy betekintést nyerjenek a diákok a teológiánkon folyó lelkész-, teológus- és katechétaképzésről. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy újra megelevenedjen a kapcsolat a líceum és a teológia között, illetve hogy elvigyük a pataki teológia jó hírét a pályaválasztás előtt álló keresztyén fiatalok közé. Vidám játékkal, beszélgetésekkel zárult az este. Az líceum lelkészi igazgatója, Tóth László lelkipásztor megköszönte látogatásunkat, és kifejezte a további hasonló alkalmakra való nyitottságát és támogatását.


Másnap utunk Beregszászba vezetett, ahol meglátogattuk a helybeli lelkipásztorokat, megnéztük a Kárpátaljai Református Egyház püspöki hivatalát, és némi vásárlásra is sort kerítettünk. A délutáni órákban megérkeztünk Nagydobronyba, Kárpátalja egyik legnagyobb magyar ajkú településére. Az esti evangelizációkba bekapcsolódva mi is készülhettünk a vasárnapi nagyböjti úrvacsorára.


A következő napon a 7 órakor kezdődő reggeli istentiszteleten az egykori nagydobronyi diák, jelenleg a sárospataki diákság esküdtfelügyelője, Menyhárt István hirdette az Igét. Ezután kirándulni indultunk, meghódítottuk Munkács várát, majd megnéztük a város templomait, ukrán missziós házát, sétálóutcáját, a Rákócziak kastélyát, amely jelenleg a Munkácsy Mihály művészeti iskolának ad otthont. A kiránduláshoz való kedvünket még a havas eső sem szegte. Visszatérve Nagydobronyba végiglátogattuk a település diakóniai intézményeit: az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthont és a Rehoboth Idősek Szeretetotthonát, itt is nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták szolgálatunkat. Az esti órákban a Nagydobronyi Református Líceum diákjaival közös vidám estet szerveztünk, ahol megismertetve a tanulókat a pataki teológiával, a teológiánkon való továbbtanulásra biztattuk azokat, akik a szent szolgálatra készülnek. Majd közösségépítő játékokkal, énekléssel és mulattató történetekkel töltöttük el a hátralévő időt.


A vasárnapi úrvacsorás istentisztelet után a gyülekezet lelkipásztorával és egyben a líceum lelkészi igazgatójával, Kolozsy Andrással ellátogattunk a helyi cigánygyülekezetbe, köztük Baksa Zsolt 4. éves teológushallgató szolgált. A délutáni istentiszteleten Misák Marianna, a sárospataki teológia tanárnője volt az Ige hirdetője, majd énekekben és versben szólt a bizonyságtételünk, amely egyben záró alkalma volt kárpátaljai kiszállásunknak.


Ezen a hétvégén újra megtapasztalhattuk a kárpátaljai emberek kedves vendégszeretetét, egyszerűségét, nyitottságát. Hisszük, hogy ezek a találkozások, új ismeretségek még inkább erősíteni fogják iskoláink és gyülekezeteink közötti kapcsolatot, s hogy a jövőben is lesz rendszeresen kárpátaljai teológiai hallgató a sárospataki akadémián. Ha Isten is úgy akarja, a hamarosan újabb hasonló kiszállást szervezünk a Tivadarfalvi és a Técsői Református Líceumba. Az elmúlt hétvégéért is Soli Deo Gloria!


Rjaskó Natália,


az SRTA 2. éves hallgatója

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább