Tavaszi tanulmányi nap a Teológián

LXII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Mára már szokássá vált, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézete félévente tanulmányi napot tart neves nemzetközi előadók közreműködésével. Az idei tanév tavaszi félévében a franciaországi Faculté libre de théologie réformée-n tanító dr. Paul Wells rendszeres teológia professzor tett eleget a kutatóintézet meghívásának.

Előadása a keresztyénség kisebbségi helyzetének elemzéséről és megoldásra váró feladatairól szólt. A hallgatóság szembesülhetett a kisebbség meghatározásának nehézségével és az európai keresztyénség paradox voltával. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy „Jézus példázatainak nagy része kisebbségeket és kisebbségi helyzeteket szólít meg. Gondoljunk a mustármagra, a búzára és a konkolyra, a kovászra, a hálóra és a halakra, az elveszett juhra, az elveszett drahmára, az utolsó órában érkező munkásokra és a magvető magjára. ... Isten országának titka az a bámulatos finálé, amely rácáfol azokra a helyzetekre, amelyek arra ítéltettek, hogy sehova se vezessenek. A kedvezőtlen kezdetek, nem indokolják a kétségbeesést..." Az előadás külön hangsúlyt fektetett a kisebbségi lét előnyeire, a kisebbségi lét felvállalásának szükségességére, illetve ebből fakadó missziói feladatára és kilátásaira. A kisebbségi lét akkor válhat cselekvő létté, ha a közösség láthatóvá és következetessé tud válni, illetve világos üzenetet tud megfogalmazni és azt állhatatosan tudja hirdetni.

Az ebédszünetet követően Dr. Sawyer Frank professzor úrnak, a kutatóintézet megbízott vezetőjének meghívására a tanulmányi napra érkező öregdiákok szűkebb körben folytathattak beszélgetést a vendégelőadóval.


A délutáni előadást Dr. Füsti-Molnár Szilveszter tartotta: az amszterdami Szabadegyetemen decemberben megvédett doktori értekezésének téziseit mutatta be, Ecclesia sine macula et ruga - A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekkléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90 után címmel.


(szerk.)


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább