Hitvalló imádság betegség idején

LXII. évfolyam 1. szám / Vigasztaljátok népemet

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.


Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.


Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.

Ha a halál árnyéka völgyében járok is,


nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.


Az Úr az én pásztorom, betegségem idején is,


sötét, fáradt utakon vezet, mégsem szomjazom.


Erős jobbjával terelget engem, csendes vizekhez,


ha fájdalmak útján járok is, tudom, nem vagyok egyedül,


mint hűs szellő felüdíted elcsüggedt lelkemet.


Az Úr az én oltalmam mindenféle baj között,


reggel és este szüntelenül óhajtlak, Uram!


Vágyódom utánad, mint elhagyott gyermek anyja után,


tudom, hűen megőrzöd léptemet.


Látod, mennyire megfáradtam terheim alatt,


vihar sebezte fel életemet, mély sebet ejtett rajtam,


de Istenem az Úr nem felejtkezett el rólam!


Most és mindenkor rajtam tartja tekintetét,


mint páncél borul védtelen gyengeségemre.


Szeretlek Uram, árvaságom idején is,


csendes perceim könyörtelen igazságában


kiszáradt lelkem éltető forrása vagy.


Szeretlek Téged halk vallomásomban,


fájdalmaim kiáltásában, életem vak homályában


Rád tekint gyarló szemem.


Ha testem meg is töretik, minden Tiéd, Istenem,


mert Te vagy az én jó pásztorom.


Soha meg nem szomjazom, és ha ezerszer elbuknék is,


felállok, mert Benned bízom.


Emelj fel, adj erőt nekem, kietlen utakon légy utam,


erőtlenségem erőssége, hadd érezzem jelenlétedet,


hadd értsem akaratodat!


Az Úr az én pásztorom, nem vagyok elhagyatott,


hűen őrködik életem fölött, nem vagyok elveszett,


ha a betegség nyomasztó labirintusában járnék is,


nem tévedek el, hiszen Ő vezet engem szüntelen. Ámen.


(Sándor Malvin)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább