Hitvalló imádság betegség idején

LXII. évfolyam 1. szám / Vigasztaljátok népemet

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.


Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.


Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.

Ha a halál árnyéka völgyében járok is,


nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.


Az Úr az én pásztorom, betegségem idején is,


sötét, fáradt utakon vezet, mégsem szomjazom.


Erős jobbjával terelget engem, csendes vizekhez,


ha fájdalmak útján járok is, tudom, nem vagyok egyedül,


mint hűs szellő felüdíted elcsüggedt lelkemet.


Az Úr az én oltalmam mindenféle baj között,


reggel és este szüntelenül óhajtlak, Uram!


Vágyódom utánad, mint elhagyott gyermek anyja után,


tudom, hűen megőrzöd léptemet.


Látod, mennyire megfáradtam terheim alatt,


vihar sebezte fel életemet, mély sebet ejtett rajtam,


de Istenem az Úr nem felejtkezett el rólam!


Most és mindenkor rajtam tartja tekintetét,


mint páncél borul védtelen gyengeségemre.


Szeretlek Uram, árvaságom idején is,


csendes perceim könyörtelen igazságában


kiszáradt lelkem éltető forrása vagy.


Szeretlek Téged halk vallomásomban,


fájdalmaim kiáltásában, életem vak homályában


Rád tekint gyarló szemem.


Ha testem meg is töretik, minden Tiéd, Istenem,


mert Te vagy az én jó pásztorom.


Soha meg nem szomjazom, és ha ezerszer elbuknék is,


felállok, mert Benned bízom.


Emelj fel, adj erőt nekem, kietlen utakon légy utam,


erőtlenségem erőssége, hadd érezzem jelenlétedet,


hadd értsem akaratodat!


Az Úr az én pásztorom, nem vagyok elhagyatott,


hűen őrködik életem fölött, nem vagyok elveszett,


ha a betegség nyomasztó labirintusában járnék is,


nem tévedek el, hiszen Ő vezet engem szüntelen. Ámen.


(Sándor Malvin)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább