Hírek a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon életéből

LXII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Éretlen tábor


A nyári szünet utolsó napjaiban, augusztus 29-én és 30-án, kíváncsisággal tele elindultunk az éretlen táborba. Mindannyian nagyon izgultunk, vajon milyen lesz az új közösség és az új osztályfőnökünk.  Az iskola udvarán gyülekeztünk, majd rövid tájékoztatás és a kollégiumi szobák elfoglalása után autóbuszokkal Mályiba utaztunk.

A délelőtt folyamán logikai és szituációs játékokban mérhettük össze tudásunkat a leendő osztálytársainkkal. Az aktivitás eleinte visszafogott volt, de ahogy teltek az órák, egyre jobban összeszokott a kis csapat. Ebéd után a mentorok és a cserkészvezetők is bemutatkoztak.  Egyre emelkedettebb lett a hangulat, mert énekeltünk, csatakiáltásokat tanultunk és történeteket hallgattunk meg a cserkészéletről. Jókat nevettünk a csomókötögetés közben, ugyan nem a „gordiuszi-csomót" oldottuk meg, de mindenkinek sikerült a feladat. Utána sorversenyen mozgattuk meg izmainkat, és kellemesen megéhezve vártuk a vacsorát. Visszaértünk a kollégiumba, majd az esti áhítat után álomra hajthattuk fejünket. Másnap reggel tovább folytatódtak a programok. Napsütéses időben értünk ki a Harsányi Szabadidő- és Kalandparkba. Felejthetetlen élményekben volt részünk... Himbálóztunk a köteleken és másztunk az akadályokon. A bátrabbak még csónakokkal is versenyezhettek. A nagyszerűen sikerült napot az avasi templomban és a gimnáziumban fejeztük be. Thoma tanár úr igehirdetése után a tanárok is bemutatkoztak, majd a tornateremben tartott szeretetvendégségen szüleinkkel is találkozhattunk. Kicsit fáradtan, de feltöltődve indultunk haza. Köszönjük!

 


Nagy Eszter, Nagy Zsófia, Kiss Bianka, Subert Viktor 9. c osztályos média tagozatos diákok tudósítása


 


Iskolánk jubileumi évnyitója


A nyári szünet utolsó napja egy kellemes, meleg nyári nap volt. Ezen a napon, 2009. augusztus 30-án, délután 16 órától tartotta meg iskolánk a 2009/2010-es tanév ünnepi évnyitó istentiszteletét. Az izgatott diáksereg a Kossuth utcai református templom előtt gyülekezett, várva, hogy ünnepélyes kezdetét vegye a 450. jubileumi tanév. Valaki örült a rég nem látott osztálytársaknak, valaki pedig szívesen eltöltött volna még néhány napot otthon.


Az igét Rácsok Andrea lelkipásztor és vallástanár hirdette, az Efézus 4, 17-24 alapján. Az ige a változásokról szólt. „A diákok sok változáson mennek át egy rövid nyári időszakban is, az új tanévben pedig bensőjükben is megújulhatnak"- hangzott el az istentiszteleten.


Ezek után Ábrám Tibor igazgató úr nyitotta meg a 450. jubileumi tanévet.


Köszöntötte az iskola régi és új diákjait, pedagógusait és a kedves szülőket. Külön üdvözölte az alkalom díszvendégeit, dr. Csiba Gábort, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kórház igazgatóját, dr. Patkó Gyulát, a Miskolci Egyetem rektorát, Nagy Attilát, a Miskolc- Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, valamint Sike Gábort, az Európa Rádió főszerkesztőjét. Ők, akik sokat segítenek gimnáziumunk szakmai és pedagógiai munkájában, ünnepélyes keretek között átvehették a partneri címeket és a köszönő okleveleket.


Igazgató úr beszédéből megtudhattuk, hogy ebben a tanévben több mint 60 pedagógus gondoskodik a közel 700 diák neveléséről és oktatásáról. Az intézményben 2 új tantárgy került bevezetésre, a „Médiaismeret és kommunikáció, valamint a „Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben" nevű tantárgyak, és ezek új színt hoztak iskolánk oktatási kínálatába. Végül a 9 új pedagógus és az új diákok fogadalomtétele következett. Megható élmény volt ez a tanárok, a diákok és a szülők életében egyaránt.


Mindenki kellemesen, jó hangulatban töltötte ezt az ünnepi délutánt, várva a másnapot, hogy megkezdődjön az első tanítási nap.


Juhász Evelin 9. c média tagozatos diák


 


 


„Hasznos, hogy megtanuljunk segítséget nyújtani..."


A miskolci Lévay József Református Gimnáziumban már hetedik éve működik a szeretetszolgálat, ahol minden tizedikes tanuló kipróbálhatja magát. Különböző intézményekbe járnak a diákok, hogy megtapasztalják a segítségnyújtást. A diakónia érettségire felkészítő fakultáció viszont csak ettől az évtől volt választható a tizenegyedikes diákoknak. Az intézménylátogatás ugyanúgy megmarad, mint a szeretetszolgálatnál. Sípos Tamás református lelkipásztor, vallástanár, a szeretetszolgálat vezetője, a diakóna tantárgyi felelőse válaszolt kérdéseinkre.


-  Milyen céllal jött létre a diakónia?


-  Ha valakit komolyabban foglalkoztat az, hogy hogyan lehet betegeket, időseket, gyerekeket ellátni, akkor legyen lehetősége ismereteinek bővítésére, illetve további gyakorlatokban vehessen részt.


-  Milyen visszajelzések érkeznek a szeretetszolgálatról a diákok felől?


-  A szeretetszolgálat érdekes dolog. Én úgy érzem, hogy megtalálta helyét az iskolában. Különböző méréseket végeztünk, amikből kiderült, hogy a diákok 85-90%-a úgy gondolja, hogy hasznos, amiben részt vettek.


-  Milyen az iskola kapcsolata azokkal az intézményekkel, ahol a tanulók szolgálatot teljesítenek?


-  12-13 intézményben segítenek a diákok. Köztük a Lorántffy Zsuzsanna Kismamaházban, a Máon-ban, a Görgey Úti Óvodában, a GYEK-ben és a Hospisnál. Én úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat, de volt olyan, hogy megszüntettük a kapcsolatot, mert nem megfelelően foglalkoztak a diákjainkkal.


-  Miből áll a diakónia fakultáció?


-  Különböző modulok vannak. Ide tartozik a diakóniatörténet és a bibliai alapok. Aztán átnézzük azokat a témaköröket, amelyek előfordulnak a segítői szakma során, mint például az önismereti modulok, szakmai készségfejlesztés, ápolástan, lelki-, idős- és családgondozás. Úgy gondolom, hogy hasznos ismereteket sajátíthatnak el azok, akik ebben részt vesznek, és biztos, hogy a mindennapi életben is tudnak majd ezekre az ismeretekre támaszkodni.


 


Két tizenegyedikes diakónia fakultációs tanulót, Bottka Esztert és Derján Dórát kérdeztük meg tapasztalataikról:


-  Milyen benyomásaid vannak a szeretetszolgálattal kapcsolatban?


-  Én csak ajánlani tudom a szeretetszolgálatot. Voltam Sajósenyén a sérülteknél és az Aranykor Idősek Otthonában. Az időseknél jó volt, mert sok érdekes dolgot hallhattam tőlük.


-  Az idősek otthonában oda kellett figyelni, hogy szót értsek az idősebbekkel, de a legjobb „hallgatni". Voltam a GYEK -ben is, ahol sokat játszottunk a gyerekekkel.


-  Miért ajánlanád a diakóniát a későbbi évfolyamoknak?


-  Mert hasznos, hogy megtanuljunk segítséget nyújtani a mindennapi életben.


 


A tizedik évfolyamon mindenki kipróbálhatja magát ebben a „munkában", és eldöntheti, hogy szeretne-e a későbbiekben ezzel foglalkozni.


Kalla Lilla  9/c


Lábas Violetta 10/c


Kahancz Erika 10/c


Hegyi Hanga 10/c


médiaismeret és kommunikáció


tagozatos diákok


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább