„Világnézetek háborúja" - tanulmányi nap a Teológián

LXII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A kanadai Trinity Western University matematika tudományok tanszékének vezetője, dr. John Byl professzor volt az Akadémia meghívott előadója az idei tanév első tanulmányi napján. „Világnézetek háborúja" című előadásában a keresztyénséget mint világnézetet ütköztette annak „kihívóival": a naturalizmussal és a posztmodernitással.

Képekben is gazdagon illusztrált bemutatójában ismertette a vallásos hit támadóinak nevesebb képviselőit és főbb érveiket, majd rámutatott ezeknek a világnézeteknek az önellentmondásaira. Feladatként állította a hallgatóság elé a keresztyénségnek mint világnézetnek a világos megfogalmazását, a legalapvetőbb meggyőződések, előfeltevések és prioritások tisztázását, mely fontos része a keresztyén ember hiteles bizonyságtételének.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább