Családi konferencia Aszalón

LXII. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

2009. október 10-én különös alkalomnak adott helyszínt az aszalói templom. Az Abaúji Egyházmegye az aszalói gyülekezetet kérte fel arra, hogy egy családi alkalmat szervezzen a Hernád-völgyi körzet református családjai számára. 13 lelkipásztori körzetből érkeztek hozzánk, többek között Ongáról, Szikszóról, Felsődobszáról, Gagybátorból, Baktakékről.

Az alkalom áhítattal kezdődött a napi ige alapján. Központi gondolata a család volt. „A Szentírásban meghatározó szerepe van a családnak. Úgyis mondhatnánk: az Isten családban gondolkodik. Mikor megteremtette az első embert, látta, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat." (1Móz 2, 18) Esketési prédikációkban - ha erről az igéről szolgálunk - mindig szoktuk hangsúlyozni a lényeget: hozzá illőt. Mert az ember csak egy hozzá illő társsal tud az Isten előtt is (!) egy testté lenni. Majd elhangzik a parancs: „szaporodjatok, sokasodjatok, hódítsátok meg a földet." (1Móz 1, 28) És hogy ennek a parancsnak eleget tudjunk tenni, társra van szükségünk. Isten családban akar bennünket látni. Mert a családnak összetartó, építő és védelmező ereje van."


Az egybegyűlteket Baksy Mária esperes köszöntötte a Józsué könyvéből vett igével: „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk." (Józs 24, 15) Örömének adott hangot, hogy szép számban összegyűltük, majd kérte a gyermekeket, hogy vonuljanak át az iskolába, illetve az óvodába, a számukra előkészített foglalkozásra.


Az előadások sorozatát Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok kezdte, „kegyelem és fegyelem" címmel. Rögtön a legelején megjegyezte, hogy azért imádkozott, hogy a síró kisgyermekeket nehogy kivigyék a templomból, mert ők is hozzátartoznak a gyülekezethez. A család szerepét Kálvin János genfi működése által támasztotta alá, és három pontban foglalta össze: „Kálvin visszaállította a nevelést annak a közösségnek a hatáskörébe, amelyikbe elsődlegesen való - a családba. Keresztyén nevelés a keresztyén családban. Másodszor: iskolát alapított Genfben, ahol a vallásos nevelés elemét képezte a mindennapi életnek, ami aztán kihatott a családok életére és az egész város életére. Harmadsorban a nevelést a közösség és a gyülekezet feladatává is tette."


Következő előadó Horváthné Váradi Ildikó református diakónus volt, a Református Nevelőszülői Hálózat vezetője, aki elmondta: húszezer fiatal van az országban, akik állami fenntartású intézményben nevelkednek, a Református Nevelőszülői Hálózat az egyetlen, ami egyházi fenntartású, és melyben központi helyet kap a gyermekek hitbeli nevelése is. Céljuk, hogy a gyermekek református keresztyén családoknál kapjanak helyet. Ebben keres partnereket a szolgálat.


A konferencia végeztével átvonultunk az iskola tornatermébe egy ebédre, ahol Árvai Károly polgármester presbiter köszöntötte a vendégeket, és megtekinthettük azokat az „mesterműveket", melyeket a gyermekek készítettek a foglalkozásokon.


Konc Gáll László, Aszaló


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább