Családi konferencia Aszalón

LXII. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

2009. október 10-én különös alkalomnak adott helyszínt az aszalói templom. Az Abaúji Egyházmegye az aszalói gyülekezetet kérte fel arra, hogy egy családi alkalmat szervezzen a Hernád-völgyi körzet református családjai számára. 13 lelkipásztori körzetből érkeztek hozzánk, többek között Ongáról, Szikszóról, Felsődobszáról, Gagybátorból, Baktakékről.

Az alkalom áhítattal kezdődött a napi ige alapján. Központi gondolata a család volt. „A Szentírásban meghatározó szerepe van a családnak. Úgyis mondhatnánk: az Isten családban gondolkodik. Mikor megteremtette az első embert, látta, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat." (1Móz 2, 18) Esketési prédikációkban - ha erről az igéről szolgálunk - mindig szoktuk hangsúlyozni a lényeget: hozzá illőt. Mert az ember csak egy hozzá illő társsal tud az Isten előtt is (!) egy testté lenni. Majd elhangzik a parancs: „szaporodjatok, sokasodjatok, hódítsátok meg a földet." (1Móz 1, 28) És hogy ennek a parancsnak eleget tudjunk tenni, társra van szükségünk. Isten családban akar bennünket látni. Mert a családnak összetartó, építő és védelmező ereje van."


Az egybegyűlteket Baksy Mária esperes köszöntötte a Józsué könyvéből vett igével: „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk." (Józs 24, 15) Örömének adott hangot, hogy szép számban összegyűltük, majd kérte a gyermekeket, hogy vonuljanak át az iskolába, illetve az óvodába, a számukra előkészített foglalkozásra.


Az előadások sorozatát Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok kezdte, „kegyelem és fegyelem" címmel. Rögtön a legelején megjegyezte, hogy azért imádkozott, hogy a síró kisgyermekeket nehogy kivigyék a templomból, mert ők is hozzátartoznak a gyülekezethez. A család szerepét Kálvin János genfi működése által támasztotta alá, és három pontban foglalta össze: „Kálvin visszaállította a nevelést annak a közösségnek a hatáskörébe, amelyikbe elsődlegesen való - a családba. Keresztyén nevelés a keresztyén családban. Másodszor: iskolát alapított Genfben, ahol a vallásos nevelés elemét képezte a mindennapi életnek, ami aztán kihatott a családok életére és az egész város életére. Harmadsorban a nevelést a közösség és a gyülekezet feladatává is tette."


Következő előadó Horváthné Váradi Ildikó református diakónus volt, a Református Nevelőszülői Hálózat vezetője, aki elmondta: húszezer fiatal van az országban, akik állami fenntartású intézményben nevelkednek, a Református Nevelőszülői Hálózat az egyetlen, ami egyházi fenntartású, és melyben központi helyet kap a gyermekek hitbeli nevelése is. Céljuk, hogy a gyermekek református keresztyén családoknál kapjanak helyet. Ebben keres partnereket a szolgálat.


A konferencia végeztével átvonultunk az iskola tornatermébe egy ebédre, ahol Árvai Károly polgármester presbiter köszöntötte a vendégeket, és megtekinthettük azokat az „mesterműveket", melyeket a gyermekek készítettek a foglalkozásokon.


Konc Gáll László, Aszaló


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább