Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona életéből

LXII. évfolyam 4. szám / Intézményeink

Kazinczy örököseiként Széphalom­ban


A magyar munkaközösség kiemelt rendezvénye volt október 7-én a 10. évfolyam tanulóinak hagyományos széphalmi túrája, hiszen idén ünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját. A Magyar Nyelv Múzeuma munkatársai az elmúlt évekhez hasonlóan  most is segítettek a szervezésben.

Ebben a tanévben a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány is támogatta a programot, ezzel csökkent a diákok részvételi költsége. A munkaközösség tagjai arra törekedtek, hogy minden diákot bevonjanak a rendezvénybe, bízva abban, hogy a cselekvés közben szerzett ismeret maradandóbb a hallottnál. A szóbeli és írásos szöveg értése, az együttműködés gyakorlása, a feladatmegoldás módszerei megdolgoztatták a résztvevőket. A Kazinczy gyermekeiről elnevezett csapatok hét helyszínen gyűjtöttek ismereteket és oldottak meg feladatokat.

 


Diákkoráról írt kisregényt az egykori pataki diák


2009. október 20-án Tóth Máté Miklós Pecúrok című könyvét ismerhették meg az érdeklődő kisdiákok, szülők és pedagógusok.  A Lorántffy-teremben megrendezett író-olvasó találkozót a Református Pedagógiai Intézet és a Református Kollégium Általános Iskolája szervezte. A gyermekregényt dr. Komáromy Sándor főiskolai tanár ajánlotta az olvasóközönségnek. A könyvbemutatót a szerző szavalata és a kisrefisek drámajátéka tette még színesebbé. A kisregény népszerűségét igazolja, hogy immár harmadszor került nyomtatásba, ezúttal a Református Pedagógiai Intézet kiadásában.


 


20 éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány


A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány huszadik születésnapja alkalmából jubileumi hétvégét tartott 2009. október 16-17-én Sárospatakon. Pataki öregdiákok és Patakhoz kötődő jeles magánszemélyek 1989-ben hozták létre az alapítványt azzal a céllal, hogy „szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a Sárospataki Református Kollégium kiemelkedő szintű működéséhez, amivel a közel öt évszázados intézmény továbbra is a magyar reformátusság, az egész magyarság, az európaiság, valamint az egyetemes emberiség ügyét szolgálja." Az ünnepi programsorozat kezdetén a gimnázium tanulói érdekes mentor előadásokat hallhattak az Imateremben. A hivatalos megnyitóra és a pataki diákság emlékoszlopának megkoszorúzására délután került sor az Iskolakertben. A jubileumi programsorozatot dr. Dudás Lóránt, a kuratórium tagja nyitotta meg, majd a megjelenteket dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Sárospatak város polgármestere köszöntötte. A rendezvénysorozat második napja az iskola udvarán kezdődött, ahol Jászay Pál egykori pataki diák emléktábláját avatták fel születésének 200. évfordulója alkalmából. Dr. Bolvári-Takács Gábor ismertette a fiatalon elhunyt reformkori politikus, történetíró életútját. A jubileumi  rendezvénysorozat részeként Szabó Csaba, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány egyik alapító tagja bemutatta az erre az alkalomra készült kiadványt  .A könyv borítóját hatszáz név díszíti, azok neve olvasható itt, akik adományaikkal segítették az alapítvány működését, illetve azon keresztül az Alma Matert. Dr. Lőrincz Szabolcs, a kuratórium elnöke kiemelte, hogy az elmúlt évek során különböző programok, beruházások anyagi és erkölcsi támogatásával segítették az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, valamint részt vettek a pataki öregdiákok szervezete, a Padisz  újjáalakításában is.


 


Megújult a Kollégium csónakháza


2009. október 17-én avatták fel a Kollégium megújult csónakházát. Az eseményen jelen voltak a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma, a Kollégium tanárai, valamint számos volt és jelenlegi pataki diák. Mint házigazda köszöntötte a megjelenteket Végh Balázs, az intézmény közigazgatója, aki beszédében  az Alapítvány segítő tevékenységét is méltatta, mivel a  felújítást és a felszerelés bővítését egy-egy  millió forinttal támogatták. A felújítás hiányzó összegét az intézmény saját erőből állta. Lipiczki Imre tanár úr, a DSE elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a csónakház felújítása egy régóta dédelgetett terv megvalósulását   jelentette, majd röviden vázolta a munkálatok főbb mozzanatait.


 


Negyedik Alapítványi Jótékonysági Bál


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumért Alapítvány 2009. november 21-én negyedik alkalommal rendezte meg bálját, melynek mottója „gyermekeink szebb környezetéért" volt. A jó hangulatú, sikeres rendezvény bevételét az előbb megjelölt célra fordítjuk az előző évek gyakorlatához hasonlóan. Ezúton mondunk köszönetet a kedves szülőknek és minden kedves támogatóknak, akik tombola felajánlásával és egyéb támogatással hozzájárultak a negyedik alapítványi bál sikeréhez.


     


Diákjaink az egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokversenyen


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata és az Anyanyelvápolók Szövetsége az  idén már 11. alkalommal hirdette meg az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt a pedagógusképző intézmények nappali tagozatos hallgatói, a joghallgatók, a teológushallgatók, továbbá a 18 és 30 év közötti fiatalok számára. A közelmúlt középiskolai versenyein gimnáziumunk két tanulója is meghívást kapott erre a rangos megmérettetésre. Melles Marcell (2009 E) a Mercurius Veridicus szónokversenyen nyújtott teljesítményéért, Balla Gábor (12. E) pedig az Édes anyanyelvünk nyelv-használati verseny szóban is legjobb versenyzőjeként. Öregdiákjainkkal is örömmel találkoztunk: Miklós István (2007 E) és Miklós András (2008 E) a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának színeiben versenyeztek. Az első fordulóban a megadott témában előre elkészített beszédeket hallhatta a közönség, majd a második fordulóban háromperces rögtönzéseket. Csak egyetérthettünk az egyik zsűritag véleményével, aki szerint a közönség figyelmét minden rétor le tudta kötni, véleményét pedig meggyőzően közvetíteni. A helyezések véges számúak, de az utóbbi évek legerősebb mezőnyében a támogatók jóvoltából többen is elismerésben részesültek. Balla Gábor Esztergom város, Melles Marcell a Bárczi Géza Alapítvány, Miklós András pedig a zsűri különdíját kapta. A jogi kar impozáns dísztermében, ahogy a mikrofonok és a kamerák előtt, reflektorfényben álltak és beszéltek intézményünk diákjai, a „patakiságot" is láthattuk csillogni a szemükben.


Egyháztörténeti vetélkedő Sárospatakon


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona a Kálvin év alkalmából egyháztörténeti vetélkedőre hívta a Kárpát-medence magyar tannyelvű református középiskoláit Kálvin és a kálvini reformáció hatása a Kárpát-medence magyarságra címmel. A versenyen összesen 16 csapat indult, Kecskemét, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Mezőtúr, Debrecen, Sepsiszentgyörgy, Nagybereg, Kézdivásárhely és természetesen Sárospatak iskolái küldték el csapataikat a megmérettetésre. A versenyfelhívásban írásbeli pályatételeket is hirdettek a szervezők a 9-12. évfolyamos tanulók számára.


Képek egy kiállításról - A versenyt szervező pedagógusok nemcsak méltó módon kívánták megnyitni a kétnapos rendezvénysorozatot, hanem segítséget is kívántak nyújtani a nem könnyű megmérettetéshez. Azok a diákok, akik nyitott szemmel és füllel figyelték a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma által szervezett kiállítás megnyitóját, az ott felvonultatott képi és írásos anyagot, olyan információkhoz juthattak, melyek segítségükre lehettek a feladatok helyes megoldásában. Az eseményen ünnepélyes keretek között Virágh Sándor nyugalmazott lelkipásztor átadta azt a két alkotást az intézmény igazgatójának, amelyeket erre az alkalomra készített. Az egyik alkotás középpontjában egy hugenotta kereszt áll. A másik táblán a 90. zsoltár kezdő sora olvasható, egy tarsolylemez-motívum körül helyezkedik el. Az alkotó elmondta, hogy azért helyezte ezt a középpontba, mert a magyarság számára ez egy isteni teljesítmény, tudniillik, hogy megtartott minket Isten ezen a földön, a Kárpát-medencében, ahol hazát alkothattunk és meg is maradhattunk.


Vetélkedő - A második nap során a szervezők interaktív vetélkedővel készültek. A háromfős csapatok tagjai egyháztörténeti tesztben, villámkérdésekben, képfelismerésben és zsoltáréneklésben mérték össze az erejüket.


Sebestyén Márta és a  Gryllus testvérek koncertje az Imateremben - A kétnapos rendezvényen a megmérettetés mellett az ismerkedésre, közösség-építésre  és a szórakozásra is volt lehetőség, hiszen november 5-én este a Gryllus testvérek és Sebestyén Márta Tizenöt zsoltár című előadása színesítette a programot. Gryllus Vilmos kiemelte, hogy számára a zsoltárok egyfajta fogódzót jelentenek, hiszen az előadó számára is fontos, hogy meg is élje a koncertet


Eredmények - A kétnapos szellemi erőpróba képzeletbeli dobogójának legfelső fokán két csapat osztozott. A Kecskeméti Református Gimnázium csapata: Bagócsi Károly, Bozsik Marcell, Szarkai András, felkészítő tanáruk, Pál Ferenc. Első helyezést ért el a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma egyik csapata is: Makrai Aliz, Molnár Adrienn és Sinkovics Richárd, felkészítő tanáruk, Szathmári-Karmanoczki Emília. Jutalmuk csapatonként 50000 forint. Harmadik helyen is azonos lett a pontszám, így a harmadik helyezett lett a Nagyberegi Református Líceum csapata: Orosz Zsolt, Molnár Attila, Simon Dávid, felkészítő tanáruk Pál László, valamint a második sárospataki csapat: Hangácsi Máté, Őri Péter és Soltész Csaba. Jutalmuk csapatonként 30000 forint volt. Gimnáziumunkból még két csapat indult. A 10. A osztály tanulói ötödik helyezést értek el. A csapat tagjai: Tóth Ágnes, Stump Dóra, Enghy Simeon, felkészítő tanáruk Bak Adrienn. Nyolcadik helyezést ért el a 12. E osztály harmadik csapata, Szabó Márk, Fellegi Máté és Tóth Ádám.


Az eredményhirdetésen került sor az írásban beadott pályatételek értékelésére is. A 13 pályázóból első helyezett lett Márkus Anna, a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának 11. osztályos tanulója.


A házigazda Sárospataki Református Kollégium igazgatónője az eredményhirdetésen megköszönte mindazok munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Kálvin-év jegyében rendezett verseny. A rendezvény végén mondott zárszavában dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója hangsúlyozta, hogy a nyertesek jutalma mellett a találkozás az ismerkedés, a kapcsolatteremtés lehetőségei voltak az igazi ajándékai a rendezvénynek.


Összeállította: Csikó Szilvia


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább