Nemzetközi Kálvin-konferencia és Nagy Barna-emlékülés Sárospatakon

LXII. évfolyam 4. szám / Intézményeink

A kétnapos rendezvényt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia az Osterhaven tanulmányi napok első alkalmaként rendezte meg október 21-22-én.

A rendezvényt, mely egyértelműen az emlékezés jegyében telt dr. Kádár Ferenc, az akadémia rektora nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy az anyaszentegyházban az emlékezés és az emlékeztetés igénye és parancsa kezdettől fogva megvan. A Zsidókhoz írt levél nagy kérését teljesítjük ilyenkor: Emlékezzetek meg azokról, akik előttetek jártak. Az előttünk jártak hitét, életét és életcélját meg kell ismerni ahhoz, hogy a mi életünk is erős, veretes viharokat legyőző hit lehessen.


A szerdai napot dr. Márkus Mihály teológiai tanár, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének előadása folytatta „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni - a keresztség és az úrvacsora Kálvin tanításában" címmel. Az előadást követően az előadó külön felkérésre ismertette a Kálvin bizottság eddig megvalósult és még megvalósulás előtt álló terveit is.


Ezt követően dr. Erik de Boer professzor tartotta meg előadását, aki Hollandiából érkezett. Előadása azt mutatta be, hogyan nézhettek ki a genfi Lelkipásztorok Társaságának a bibliaórái (congrégation), illetve ezen keresztül azt elemezte, hogyan értelmezték a reformátorok a nyelveken szólás és annak magyarázásának ajándékait.


A nap zárásaként dr. Börzsönyi József zempléni esperes vetített képes beszámolót tartott az egyházmegye nemrég tett Kálvin-útjáról.


A konferencia második napjának kezdő előadását az Amerikai Egyesült Államokból érkezett dr. John Hesselink professzor tartotta meg. Az Institutionak még a kutatók részéről is többnyire mellőzött fejezetein keresztül ismertette Kálvinnak a jelen és az eljövendő élethez való viszonyulásról szóló tanítását.


11 órától az akadémia rendkívüli közgyűlésén négy tiszteletbeli tanári cím átadására került sor az Egyházkerület Elnökségének részvételével. Az ünnepséget Csomós József püspök kezdte meg igei szolgálatával a Józsué 4,20-22 alapján: „Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és ezt mondta Izráel fiainak: Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon."


Az igehirdetés után az akadémiai közgyűlést dr. Kádár Ferenc rektor nyitotta meg, aki a Zsidókhoz írt levél 12,1 alapján elmondta, hogy a tiszteletbeli tanárság nem pusztán bizonyságtétel az intézmény jó híréről, hanem a tiszteletbeli tanárrá fogadottak „mélymerítésű" bizonyságtevése Krisztusról bennünket is arra serkent, hogy jobban végezzük mindennapi szolgálatunkat és növekedjünk a hitben.


Az ünnepélyes közgyűlésen tiszteletbeli tanári címet kapott dr. Erik A. de Boer, dr. I. John Hesselink, dr. Márkus Mihály és dr. Hörcsik Richárd. Az oklevelek átadását követően minden tiszteletbeli tanár személyes hangvételű beszéddel válaszolt a kitüntető címek átvételére.  


Az ünnepség a 90 éves Demeter Gyula tanár úr köszöntésével folytatódott, akinek élete pótolhatatlan hídként ível át az Akadémia bezárása előtti és az újraindulás utáni időszak között. A közgyűlés Ábrám Tibor főgondnok zárszavával ért véget.


A konferencia második napjának délutánján a Magyarországi Református Egyház 20. századának egyik legkiemelkedőbb, 100 éve született és 40 éve elhunyt teológusára és Kálvin kutatójára, Nagy Barnára emlékeztek. Munkásságát dr. Hörcsik Richárd professzor méltatta, és egyben követendő példaként állította a Kálvin kutatók következő nemzedéke elé. A professzor emlékére egy kiállítás is nyílt az Akadémia első emeletén. A konferencia záró alkalmaként a résztvevők megkoszorúzták Nagy Barna sírját.


(szerk.)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább