Családi napközi indult Szendrőn

LXIII. évfolyam 1. szám / Abaúji Egyházmegye

2010. február 8-án megkezdte működését a Szendrői Református Családi Napközi. A családi napközi egy olyan szolgáltatás, ahol a gyermekek napközbeni ellátását lehet biztosítani.

Tehát olyan, mint egy mini bölcsőde, óvoda, iskola egyben. A nagy különbség abban áll, hogy igazán családias légkört lehet kialakítani, mert egy családi napköziben maximum hét gyermekkel lehet foglalkozni. Ennek egyik előnye a személyesebb odafigyelés, másrészt ezzel egyszerre munkahelyteremtés is történik. Szendrőn most három családi napközire kaptunk működési engedélyt, tehát összesen huszonegy gyermekkel foglalkozhatunk ilyen keretek között.

Sok helyről kaptunk segítséget. Először a helyi gyülekezet munkáját szeretném kiemelni, mert összefogott a gyülekezet apraja-nagyja, és mindenki abban segített, amiben tudott. Másodszor szeretném megköszönni az egyházkerület intézményeinek a segítségét, mert több helyről kaptunk segítséget mind szakmailag, mind az eszközök beszerzésében. Továbbra is szívesen fogadunk mindenféle segítséget és adományt. Bővebb információ a www.szendro.tirek.hu honlapon olvasható.


Ezúton hívunk minden kedves érdeklődőt a 2010. március 29-én 15 órakor kezdődő ünnepélyes átadásra, melynek keretében meg lehet tekinteni a családi napközit és együtt adhatunk hálát Isten áldásáért. Legyen egyedül Övé a dicsőség!


Benke András lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább