III. Szendrőládi Keresztyén bál

LXIII. évfolyam 1. szám / Abaúji Egyházmegye

Immár hagyományként, harmadszor rendezett keresztyén bált a gyülekezet Nőszövetsége Szendrőládon. Már évek óta esedékes templomunk felújítása, ezért eddig is erre gyűjtöttünk adományokat.

Az elmúlt évben sikeres pályázatot nyújtottunk be, és 46 millió forintot nyertünk templomfelújításra. Legyen ezért is Istené a dicsőség. Azonban a pályázat kivitelezéséhez szükséges, hogy megfelelő megtakarítással rendelkezzünk. Csak egy példa erre: a banki átutalási költségek meghaladják majd a százezer forintot is. Így ebben az évben is a templomfelújítást szeretnénk segíteni ezzel a bállal.

A rendezvényre már hetekkel korábban elkezdett készülni a gyülekezet: tombola tárgyakat gyűjtöttünk, előkészítettük a díszletet, a műsort. A bált a Szendrőládi Református Nőszövetség elnöke, Veres Lászlóné nyitotta meg. Benke Kinga frissen megválasztott lelkipásztor áhítatot tartott, a gyülekezet énekkara énekkel szolgált. A bál jó hangulatához a szendrői néptáncosok műsora is hozzájárult. Az este fényét egy fiatalos vetélkedő emelte, melyben a vállalkozó párok vidám játékokban mérhették össze képességeiket. A tombolahúzás után hajnalig tartott az összejövetel. A bálon 94-en vettek részt, és ez nagy szám egy olyan gyülekezetnél, mely 128 egyházfenntartóból áll. Idősek és fiatalok egyaránt jól érezték magukat. Bízunk benne, hogy Isten segítségével sikerül a templom felújítását is elvégeznünk.


A Szendrőládi Református Nőszövetség

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább