Beszámoló a Sárospataki Theologiai Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról

LVII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Az alapítvány 2002. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló jelentését a Kollégium Igazgatótanácsa 7./2003. sz. határozatával elfogadta.

Az alapítvány induló teljes vagyona az év elején 63.351 ezer Ft, év végén 64.701 ezer Ft.


A jövedelemadó 1%-ából befolyt: 194.996,- Ft, amit az alapítvány a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémiának adott át a határon túli hallgatók támogatására.


Az alapítvány támogatásokat kapott magyarországi magánszemélyektől, külföldi egyházaktól és intézményektől, ezek közül legjelentősebb a svájci G2W Intézet támogatása. Támogatások összege: 3.900 ezer Ft.


Másik fő bevételi forrás a pénzbetétek kamata: 564 ezer Ft.


Az alapítvány ebben az évben 2.223 ezer Ft összegű támogatást adott a Teológiai Akadémia részére a lelkészképzés támogatására, valamint támogatásként az akadémia használatában van egy Ford mikrobusz.


Az alapítvány kezeli a következő alapítványokat:


- Szibériai Alapítvány, alapítója néhai Kovács Zoltán lelkipásztor.


- Mátyás Ernő Alapítvány, Koncz Sándor Alapítvány és a Nagy Barna Alapítvány. Ezeket az alapítványokat egykori pataki teológiai tanárok emlékére a családtagok, barátok, tanítványok hozták létre, és a kamatokból az alapítók által meghatározott rend szerint jó tanulmányi eredményeket elért hallgatók kaptak jutalmat.


Az Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond minden támogatónak és kéri, hogy adományaikkal, a jövedelemadó 1 %-ával továbbra is támogassák az alapítványon keresztül a Sárospatakon folyó lelkészképzést, ezen belül is különösképpen a határon túli teológiai hallgatókat.


 


Dr. Győri István, dékán

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább