Református Általános Iskolások a Bodrog-parti Athénban

LVII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Ha ezt a nevet halljuk:  SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, mindannyiunknak megdobban a szíve, hiszen a pataki kollégium tiszáninnenen jelképezi mindazt a hitvallásbeli és szellemi örökséget, amelyet reformátor őseink fontosnak tartottak létrehozni, a jövő nemzedék nevelését szolgálandó.

Ez az örökség minket is - sokszor méltatlan utódokat - kötelez Isten országa ügyének szolgálatára. És Patak kezd magára találni! A teológia indításának első évtizede után, a gimnázium hosszú cél- és útkereső időszaka végeztével most már látjuk és megfogalmaztuk azt a célt, amely felé tartanunk kell: hitvalló magyar református fiatalok nevelése, Isten országának szolgálatát elkötelezett élettel, tudatosan vállaló lelkipásztorok kibocsátása a teológia és a tudományos gyűjtemények által biztosított egyedülálló szellemi-műhelyi háttérrel.
Ehhez a célrendszerhez tartozik a gimnázium általános iskolával való bővítése is. Évek óta visszatérő téma és feladat ez: kiteljesíteni Patakon a református iskolarendszert. Ennek előkészületei 2003 őszén kezdődött, és több kibővített kollégiumi vezetőségi és igazgatótanácsi ülés után, az általános iskolai képzés indításáról az Egyházkerületi Iskolaügyi Bizottság javaslatára az Egyházkerületi Tanácsülés határozott 2004. január 30-ai ülésén egy első osztállyal felmenő rendszerben induló általános iskolai oktatás elindításáról 2004. szeptember 1-től.
Ezt követően az egyházkerület elnöksége a Reformátusok Lapjában pályázatot hirdetett tagintézet-vezetői és két tanítói állás betöltésére. A beérkezett pályázatokat az  Iskolaügyi Bizottság véleményezte, és tett javaslatot az egyházkerület elnöksége számára.
A meghallgatásra javasolt pályázókkal való személyes találkozó után, március 2-án született elnökségi döntés értelmében a tagintézmény vezetője Tímáriné Király Sarolta lesz, a két tanítónő pedig Varga Lukácsné és Mózesné Nagy Mária. Nevezett pedagógusok a sárospataki, illetve a sátoraljaújhelyi református gyülekezet aktív és áldozatkész tagjai.
Isten áldja meg szolgálatukat, és adjon ezen keresztül is megújulást a Sárospataki Református Kollégiumunknak!
Ábrám Tibor, főgondnok

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább