Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona életéből

LXIII. évfolyam 1. szám / Intézményeink

Felvételi


Intézményünk 2010. január 23-án tartotta a központi írásbeli vizsgákat a továbbtanulni vágyó nyolcadik osztályos tanulók számára, míg a felvételi eljárás részét képező szóbeli elbeszélgetésekre a 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetében 2009. február 22-én, a hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők számára 2010. február 23-án került sor.

Református gimnáziumunk igyekszik megfelelni a 21. század kihívásainak, oktató-nevelő munkánk a keresztyén értékrenden alapul. Képzési rendszerünkben az angol és német nyelv emelt szintű oktatása kiemelt helyet kap. Húsz éve magyar-angol két tanítási nyelvű képzés is folyik iskolánkban. Az itt tanulóknak ez a képzési forma lehetőséget biztosít arra, hogy az érettségi vizsgával egyidejűleg - az előírt feltételek teljesítésével - megszerezzék angol nyelvből a felsőfokú nyelvvizsgát. A reáltárgyak iránt érdeklődők az emelt szintű biológia-kémia és matematika-informatika osztályainkban tanulhatnak. Minden diáknak lehetősége van választani abból a hetente mintegy száz órában folyó délutáni tehetséggondozó, felzárkóztató vagy egyéb foglalkozások közül, amelyek elősegítik tanulóink harmonikus testi-lelki fejlődését, hitbeli erősödésüket, érzésviláguk gazdagodását. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, van okunk a reményre, hiszen tanulóink évről évre szebb és szebb eredményeket érnek el. Öröm számunkra az egyetemeken és főiskolákon továbbtanuló diákjaink helytállása is. Gimnáziumunk már három magyarországi egyetemmel kötött együttműködési szerződést, alakított ki partneri kapcsolatot, így is segítve a végzős diákok pályaválasztását. Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik nem csupán egyetemre, főiskolára akarnak bejutni, hanem az is fontos számukra, hogy keresztyén-nemzeti elkötelezettségű, az emberi értékekre komolyan figyelő közösségben töltsék el életük legfogékonyabb, legmeghatározóbb éveit.


Gimnáziumunk életét figyelemmel kísérhetik intézményünk honlapján, a www.reformatus-sp.sulinet.hu oldalon, ahol a legfrissebb hírekkel, tájékoztatókkal és eseménynaptárral  is találkozhatnak.


 


Versenyeredmények


Idegen nyelvi szépkiejtési verseny Egerben


2010. január 29-én Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán rendezték meg a regionális idegen nyelvi szépkiejtési versenyt. A cél az volt, hogy még népszerűbbé tegyék a középiskolás diákok körében az idegen nyelvek tanulását. A versenyzőknek egy több versszakos verset kellett megtanulniuk és helyes kiejtéssel előadniuk a zsűri előtt. Ezt követően egy ismert prózai szöveg felolvasása volt a feladat, majd a döntőben már egy ismeretlen szöveget kellett felolvasni.  Iskolánk diákjai a következő eredményeket érték el: angol nyelvből kilencedik helyezést ért el Szabó Márk 12. E osztályos tanuló, francia nyelvből a döntőben kilencedik lett Sinkó Borbála, tizedik lett Czabányi Enikő. Bár a döntőbe nem jutottak be, de jól teljesítettek még Balla Gábor, Barati Dalma, Palencsár Ákos, francia nyelvből Fedor Marianna, Józsa Judit, Makláry Hanna és német nyelvből Fekete Anna. Felkészítő tanáraik: Kiss Norbert, Tóthné Jeney Gabriella, Kálmán Zsuzsanna, Szabóné Hornyák Krisztina, Soltészné Kajati Anita.


 


Német szépkiejtési verseny 


2010. február 6-án került megrendezésre a „Magyar diákok német hanggal" című német szépkiejtési verseny a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének szervezésében. A részvevők kerekasztal-beszélgetéseket folytattak Humboldt-ösztöndíjas professzorokkal, előadásokat hallgathattak meg a németországi tudományos kapcsolatokról és lehetőségekről. A szépkiejtési versenyen középiskolás 9-12. osztályos tanulók vehettek részt, akiknek egy szabadon választott német irodalmi Nobel-díjas tollából származó szöveget kellett felolvasniuk, valamint egy ismeretlen szövegrészletet Herta Müller egyik regényéből, aki idén kapott Nobel-díjat munkásságáért. Iskolánkat Balogh Marietta Dóra (felkészítő tanára: Szabó Klára), illetve Enghy Sáron (felkészítő tanára: Soltészné Kajati Anita) képviselték a rangos megmérettetésen.


 


XIII. Országos Diákvegyész Napok - Kiemelt rendezvény helyszíne lesz áprilisban a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona


A Magyar Kémikusok Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottsága és intézményünk országos diákvegyész napokat rendez Sárospatakon 2010. április 16-17-én. A versenyzők valamely saját megfigyelésen vagy kísérleti munkán alapuló 10 perces előadással jelentkezhetnek, a kémia bármely területéről és határterületeiről választott témából készült beszámolót tarthatnak, demonstrációs és kísérleti eszközöket használhatnak. Az előadásokat megbeszélések követik. A jelentkezőket egyetemi oktatókból és vegyészmérnökökből álló zsűri hallgatja meg, majd a legjobb előadásokat tartó diákokat jutalomban részesíti, de abszolút sorrendet nem állapít meg. Az értékelés szempontjai: szakmailag hibátlan legyen az előadás, a tanulók ismerjék a vizsgálatuk tárgyának elméleti alapjait, ismerjék meg és használják fel az oda vonatkozó szakirodalmat. A zsűri értékeli a témaválasztást, az előadásmódot, az egyéni munkát és a rendelkezésre álló időkeret betartását. A legjobb pályamunkákat kiadványokban és szakmai folyóiratokban is szeretnénk megjelentetni. További információ kérhető a verseny szervezőjétől, Halász Lászlótól az alábbi címen: leslie@reformatus-sp.sulinet.hu.


 


Református Kollégiumok Kulturális Találkozója


2010. április 22. és 25. között kerül megrendezésre a Református Kollégiumok Kulturális Találkozója. A találkozó házigazdája, szervezője és lebonyolítója a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és a helyi református egyházközségnek a közreműködésével a Művelődés Háza és Könyvtára lesz. A hagyományos művészeti ágak (színjátszás, kórus, szólóének, zene, tánc, képzőművészet) mellett várjuk azon fiatalok részvételét is a találkozón, akik a méltatlanul elfeledett retorika gazdag eszköztárával képesek népszerűsíteni, mások számára is vonzóvá tenni a nagy múltú, a magyar művelődéstörténetben jelentős szerepet játszó református kollégiumokat. Várjuk továbbá azokat a diákokat is, akik a modern kor nyújtotta lehetőségek felhasználásával - vizuális eszköztár (arculattervezés, logókészítés, prezentáció) - képesek bemutatni iskolájukat. A rendezvény illeszkedni kíván a Kálvin-emlékév szellemiségéhez.


Csikó Szilvia nevelőtanár


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább