Család - iskola - egyház - „A hármas fonál nem szakad el egyhamar”

LXIII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Azt a prédikátor könyvében olvasható üzenetet fordították át a gyakorlatra április 18-án, vasárnap délelőtt a gönci templomban a város lakói.

A helyi általános iskola minden évben megemlékezik névadójáról, Károlyi Gáspárról. Ezek a megemlékezések eddig házi és körzeti tanulmányi versenyeket, izgalmas és színvonalas kiállításokat, a környék romantikus romjaihoz szervezett gyalogtúrákat, múzeumlátogatást kínáltak a résztvevőknek. Ebben az évben az iskola vezetése úgy döntött, másképpen ünnepelnek. Meghívták a gyermekek szüleit és nagyszüleit - katolikusokat és reformátusokat egy ünnepi, hangversennyel egybekötött istentiszteletre. Öröm volt látni a pedagógusok mellett ülő, ünneplőbe öltözött gyermekeket és a hozzátartozókat. Négyszázötven figyelmes szempár nézett a szószékre és ennyien hallgatták figyelemmel a Kolossé 3,12-15. verseit magyarázó igehirdetést.


Az istentiszteleti rész lezárása után Pecze János igazgató, egyházmegyei világi főjegyző szólt a szülőkhöz. Kiemelte rövid beszédében a család, az iskola és az egyházak egymásrautaltságát. Hangsúlyozta, hogy a szülőknek szükségük van a pedagógusokra, de a hitoktatókra is az eredményes munkához. Az iskolának is szüksége van a családi és egyházi segítségre, hogy nevelni tudjon. És az egyházaknak is szüksége van a gyermeket körülvevő otthoni környezet és a nevelők támogatására, hogy betölthesse feladatát. Végül minden jelenlévőt buzdított ennek a három fonálnak az összefogására a jövő nemzedékének érdekében.


Ezután a zenéé volt a főszerep, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar varázslatos muzsikáját hallgathattuk. A zenekar névadójának és kortársainak verbunkos darabjai éppúgy lenyűgözték a közönséget, mint Haydn és Mozart versenyművének tételei. Az együttes vezetőjét, Dombovári Jánost, a két szólistát: Szekrényesy Bélát és Szabó Mártát és a zenekar valamennyi tagját - beleértve a műsorvezetői tisztet ellátó Sulyok Évát - vastapssal ünnepelte a hálás „ökumenikus" gyülekezet.


Köszönet illeti a kezdeményezőket, a zenészeket, a résztvevőket és a segítőket!

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. ApCsel 13,30-31

2Krón 5

„Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe...” (7) A konkrét cselekedet, a szövetség ládájának bevitele nemcsak valóságos, hanem szimbolikus is egyben. 

tovább

(37) „Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.” (Apostolok cselekedetei 13,23–37)

– Gyerekkoromban meghatározó volt számomra a Kab-hegyi adótorony. Akkoriban világraszóló utazás volt, ha tíz kilométeres körzetben mozoghattunk, így az adótornyot mindenhonnan láttam. 

tovább

LUKÁCS 16,10–13 - Pontok nélkül is hűnek lenni

A boltban a kassza előtti sorban ácsorgok. Miután fizetek, azt kérdezi a pénztáros: „Szeretne hűségpontokat?” Csóválom a fejem: „Nem, dehogy, pontok nélkül is hűséges vagyok.” 

tovább

2017. augusztus 25. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Igazság

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. (Jn 14,6)

 

 

tovább

Simon István: A négy kenyér

Fehér volt a hajnal, havas volt
a háztető, s a kapuba’
talán a kék fagyott ugatta
vicsorgó foggal a kutya.

tovább