Család - iskola - egyház - „A hármas fonál nem szakad el egyhamar”

LXIII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Azt a prédikátor könyvében olvasható üzenetet fordították át a gyakorlatra április 18-án, vasárnap délelőtt a gönci templomban a város lakói.

A helyi általános iskola minden évben megemlékezik névadójáról, Károlyi Gáspárról. Ezek a megemlékezések eddig házi és körzeti tanulmányi versenyeket, izgalmas és színvonalas kiállításokat, a környék romantikus romjaihoz szervezett gyalogtúrákat, múzeumlátogatást kínáltak a résztvevőknek. Ebben az évben az iskola vezetése úgy döntött, másképpen ünnepelnek. Meghívták a gyermekek szüleit és nagyszüleit - katolikusokat és reformátusokat egy ünnepi, hangversennyel egybekötött istentiszteletre. Öröm volt látni a pedagógusok mellett ülő, ünneplőbe öltözött gyermekeket és a hozzátartozókat. Négyszázötven figyelmes szempár nézett a szószékre és ennyien hallgatták figyelemmel a Kolossé 3,12-15. verseit magyarázó igehirdetést.


Az istentiszteleti rész lezárása után Pecze János igazgató, egyházmegyei világi főjegyző szólt a szülőkhöz. Kiemelte rövid beszédében a család, az iskola és az egyházak egymásrautaltságát. Hangsúlyozta, hogy a szülőknek szükségük van a pedagógusokra, de a hitoktatókra is az eredményes munkához. Az iskolának is szüksége van a családi és egyházi segítségre, hogy nevelni tudjon. És az egyházaknak is szüksége van a gyermeket körülvevő otthoni környezet és a nevelők támogatására, hogy betölthesse feladatát. Végül minden jelenlévőt buzdított ennek a három fonálnak az összefogására a jövő nemzedékének érdekében.


Ezután a zenéé volt a főszerep, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar varázslatos muzsikáját hallgathattuk. A zenekar névadójának és kortársainak verbunkos darabjai éppúgy lenyűgözték a közönséget, mint Haydn és Mozart versenyművének tételei. Az együttes vezetőjét, Dombovári Jánost, a két szólistát: Szekrényesy Bélát és Szabó Mártát és a zenekar valamennyi tagját - beleértve a műsorvezetői tisztet ellátó Sulyok Évát - vastapssal ünnepelte a hálás „ökumenikus" gyülekezet.


Köszönet illeti a kezdeményezőket, a zenészeket, a résztvevőket és a segítőket!

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább