Család - iskola - egyház - „A hármas fonál nem szakad el egyhamar”

LXIII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye

Azt a prédikátor könyvében olvasható üzenetet fordították át a gyakorlatra április 18-án, vasárnap délelőtt a gönci templomban a város lakói.

A helyi általános iskola minden évben megemlékezik névadójáról, Károlyi Gáspárról. Ezek a megemlékezések eddig házi és körzeti tanulmányi versenyeket, izgalmas és színvonalas kiállításokat, a környék romantikus romjaihoz szervezett gyalogtúrákat, múzeumlátogatást kínáltak a résztvevőknek. Ebben az évben az iskola vezetése úgy döntött, másképpen ünnepelnek. Meghívták a gyermekek szüleit és nagyszüleit - katolikusokat és reformátusokat egy ünnepi, hangversennyel egybekötött istentiszteletre. Öröm volt látni a pedagógusok mellett ülő, ünneplőbe öltözött gyermekeket és a hozzátartozókat. Négyszázötven figyelmes szempár nézett a szószékre és ennyien hallgatták figyelemmel a Kolossé 3,12-15. verseit magyarázó igehirdetést.


Az istentiszteleti rész lezárása után Pecze János igazgató, egyházmegyei világi főjegyző szólt a szülőkhöz. Kiemelte rövid beszédében a család, az iskola és az egyházak egymásrautaltságát. Hangsúlyozta, hogy a szülőknek szükségük van a pedagógusokra, de a hitoktatókra is az eredményes munkához. Az iskolának is szüksége van a családi és egyházi segítségre, hogy nevelni tudjon. És az egyházaknak is szüksége van a gyermeket körülvevő otthoni környezet és a nevelők támogatására, hogy betölthesse feladatát. Végül minden jelenlévőt buzdított ennek a három fonálnak az összefogására a jövő nemzedékének érdekében.


Ezután a zenéé volt a főszerep, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar varázslatos muzsikáját hallgathattuk. A zenekar névadójának és kortársainak verbunkos darabjai éppúgy lenyűgözték a közönséget, mint Haydn és Mozart versenyművének tételei. Az együttes vezetőjét, Dombovári Jánost, a két szólistát: Szekrényesy Bélát és Szabó Mártát és a zenekar valamennyi tagját - beleértve a műsorvezetői tisztet ellátó Sulyok Évát - vastapssal ünnepelte a hálás „ökumenikus" gyülekezet.


Köszönet illeti a kezdeményezőket, a zenészeket, a résztvevőket és a segítőket!

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit… 5Móz 8,11

5Móz 8

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr...” (2). Három dologban erősíthet meg minket ez a rész:

tovább

(27) „A szombat lett az emberért…” (Márk 2,23–28)

KELL A TÖRVÉNY, mert a bűnnel teli világban csak a törvény tarthat rendet, egyébként belesüllyednénk a gonosz káoszba.

 

tovább

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

tovább

2018. május 23.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább