„Mindenki másképp csinálja…” - Abaúji énekkari találkozó

LXIII. évfolyam 2. szám / Abaúji Egyházmegye


„Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges."
(Zsolt 92,2)2010. április 18-án került sor az abaújszántói kórustalálkozóra, amelyen kilenc kórus képviseltette magát az abaúji egyházkerületből. A rendezvényt az Abaúji Egyházmegye megbízásából Szabó Péter szuhogyi lelkipásztor, egyházmegyei énekügyi előadó szervezte, a házigazda dr. Enghy Sándor lelkipásztor volt, aki mögött felsorakozott az abaújszántói gyülekezet jeles csapata.

A templom zsúfolásig megtelt, amely ritka látvány hazánkban - az esetek többségében, talán már ezért ünnepi a látvány.


A kórusok ábécérendben következtek: Abaújszántó, Bódvaszilas, Encs, Gönc, Onga, Szendrő, Szendrőlád, Szikszó, Szuhogy. A kórustalálkozónak nem a verseny volt a célja, hanem inkább az örömteli találkozó keretében Isten dicsérete, hiszen mint mondják, „aki énekel, az kétszeresen imádkozik". A kórusok azonos szintet képviseltek - tehetséges kórustagokat és remek vezetőket láthattunk.


Az előadások után szakszerű és építő jellegű véleményt hallhattak a kórusok dr. Farkasné Sajó Mártától. Ki kell még emelnünk az ongai kórust, ők két éneket zongorakísérettel adtak elő. A megszokott, kissé „szomorkás" hangulatútól elütött ez a vidám szereplés.


Egy lelkipásztor szájából elhangzó mondat: „Hálát adunk az Istennek, a puszta lét csodájáért.", világíthat rá, milyen célja lehet egy ilyen eseménynek. Már a puszta lét is csoda, hát még az, hogy „mindenki másképp csinálja", mégis eggyé lehettünk Isten magasztalásában.


A kórusok átlagosan 3-5 éneket adtak elő. Ez kilenc kórus esetében meglehetősen sok időt vett igénybe, amely kifejezetten jót tett az éhség felerősödésének. Erre szükség is volt, hiszen az abaújszántói gyülekezet ismét kitett magáért. Egész héten át készülődés volt a református parókia környékén. Ebből az alkalomból rekord mennyiségű fasírt készült - szám szerint 2010 darab -, a többiről nem is szólva...


Így a hangszálak igénybevétele után mindenki kedvére gyógyulhatott egy pihentető torkoskodással.


Sándor Malvin


abaújszántói segédlelkész

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább