Örömhírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona életéből

LXIII. évfolyam 2. szám / Intézményeink

Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája


Rangos verseny házigazdája volt két napon keresztül a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona. A Kutató Diákok Országos Szövetsége tizedik alkalommal rendezte meg a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját. Mint minden évben, most is a regionális konferenciáról jutottak be a legjobbak. A Kárpát-medencéből százhatvan magyar középiskolás érkezett, hogy részt vegyen a megmérettetésen.

A versenyben a kutatásokról elhangzó előadásokat középiskolai és egyetemi oktatók, neves szakemberek értékelték, a jelen tudós nemzedékének kiváló egyéniségei és a feltörekvő fiatal generáció képviselői így együtt voltak jelen a zempléni diákvárosban. A nagydíjasok harminc, az első helyezést elérő diákok tizenöt többlet felvételi pontot kaptak. A legjobbak részt vettek egy válogatón is, ahol egy diákot választottak ki, aki részt vehet a 2010-es Nobel-díj átadási ünnepségén. Dr. Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Bölcsek Tanácsának tagja kiemelte a tudásalapú társadalom jelentőségét. A szervezők azonban a díjnál fontosabbnak tartják, hogy a résztvevők a magyar tudományos élet kiválóságaival együtt dolgozva életre szóló élményt szereznek a tudomány világában, megtanulják a kitartó, kreatív munkát.

Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka hangsúlyozta, hogy a készségfejlesztés, a tudásszerzés és ismeretközvetítés szorosan összekapcsolódtak egymással, mindez pedig a református oktatás hagyományaival, hiszen elődeink is azért alapították a Sárospataki Református Kollégiumot, mert számukra is fontos volt a tudomány, tehát az, hogy kiművelt emberfőkkel járuljanak hozzá a nemzet társadalmi tőkéjéhez. Iskolánk diákja, Czinke László, 11. H osztályos tanuló „Vízminősítés a Karcsa-tavon" címmel tartott előadást az ökológia-zoológia szekcióban, ahol a zsűri értékelése alapján a konferencia első díját kapta. Búzás Eszter Bíborka 12. E osztályos tanuló a fizika szekcióban „Radon aktivitáskoncentráció mérése a hegyaljai borospincékben" című előadásáért a zsűri dicséretében részesült.


  


Húsvéti csendes hét


Ez év tavaszán is megrendezésre került a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a húsvéti csendes hét. A nagyheti ünnepi készülődésben fontos szerepe volt a hétfőtől csütörtökig tartó evangelizációknak, melyek témái a fák voltak. Hétfőn délután Rácsok Gabriella a terméketlen fügefa példájával hirdette, hogy mi az élet célja számunkra. Kedden dr. Enghy Sándor a „jó és rossz tudásának fáján" keresztül magyarázta az ószövetségi igéket. Szerdán dr. Kádár Ferenc szólt az egyetlen és igazi királyunkról a fák királyválasztása példázatáról. Kedden este értékes előadást hallhattunk a Biblia növényeiről. Diákjaink számára novella, fotó és rajz pályatételeket is meghirdettünk „Sárospataki fák" címmel. A hagyományos csendes hetünket kézműves foglalkozások is színesítették. A hetet ünnepi istentisztelet zárta, ahol tanárok és diákok együtt szolgáltak bizonyságtétellel, énekkel dicsérve az Istent.


  


Hírek és eredmények a Kisrefiből


Pályázat keretében egy három hetet meghaladó projektre került sor „A víz mint ezerarcú folyadék" témában, amelybe az ötödik osztályos gyerekek kapcsolódtak be. Az előkészítő szakaszban hat csoport alakult, melynek tagjai különféle kérdéskörökben búvárkodtak. A felkészülés során önállóan gyűjtöttek ismereteket, adatokat, képeket és szemelvényeket. A projektet témahét zárta. Az első napon a közös reggeli áhítatot követően a csoportok tagjai vízzel kapcsolatos kísérleteket mutattak be az osztályoknak. Az azt követő napokon tíz helyszínen mérhették össze tudásukat, ügyességüket az iskola tanulói. A gyerekek visszajelzései alapján a projekt és a témahét sikeres volt, szívesen munkálkodtak ebben a tevékenységi formában.


2010. március 26-án a Csomasz Tóth Kálmán Egyházi Énekversenyen vettek részt az általános iskola tanulói Miskolcon. A következő eredmények születtek: Velkey Borbála (2. osztály) 1. helyezés, Bana László (1. osztály) 2. helyezés, Pándy-Szekeres Júlia (4. osztály) 1. helyezés, Vajóczki Virág (3. osztály), 2. helyezés, Takács Zoltán (5. osztály) 1. helyezés. Felkészítő tanáruk: Takács Zoltánné.


 


Versenyeredmények a gimnáziumból


A Református Pedagógiai Intézet negyedik alkalommal hirdette meg a Mercurius Veridicus Országos Középiskolai Szónokversenyt. Idén 2010. április 10-én a Magyar Nyelv Múzeumában mérhették össze tudásukat a diákok két fordulóban. A korábban megrendezett területi döntő kötelező feladata „Erkel Ferenc üzenete az ezredforduló magyarjaihoz" címet kapta, a másik szónoki beszéd  témája pedig „A zene mint közösségteremtő erő" volt. Iskolánk tanulója, Pálinkás Máté (11. E) - aki már korábban is megmutatta szónoki tehetségét az iskolai és az országos versenyeken - bejutott az országos döntőbe és negyedik helyezést ért el.


Ebben a tanévben Hódmezővásárhelyen került megrendezésre a Református Iskolák XIV. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Versenye. A megmérettetésen minden évfolyamból egy kiemelkedő teljesítményű tanuló vehetett részt, illetve azok, akik valamely egyéb fizikai versenyen bejutottak a megyei döntőbe. A verseny során négy feladatot kellett megoldania minden diáknak három óra alatt. Ebéd után a tanulók különböző programokon vehettek részt (Emlékpont Múzeum meglátogatása, diákkísérletek), míg a szervezők és a kísérőtanárok a feladatlapokat javították. Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el:


Albert Áron: 1. helyezés (100%-os dolgozat), Hangácsi Máté: 16. hely, Patay András: 7. hely, Balázs Fruzsina: 8. hely, Albert Annamária: 13. hely.


A miskolci Városi Pedagógiai Intézet szervezésében 2010. április 1-jén a Beszélni nehéz! mozgalom vezetőinek és tanulóinak találkozójára került sor a Diósgyőri Gimnáziumban. Iskolánkat Bodnár Lúcia, Hajas Réka és Körmöndi Bettina 7. H osztályos tanulók képviselték Sinkó István tanár úr vezetésével. A jelenlévőket Miskolc város alpolgármestere, a gimnázium igazgatója és a Városi Pedagógiai Intézet vezetője köszöntötte. Ezek után színes műsor következett, majd Kerekes Barnabás tanár úr a Beszélni nehéz! mozgalom ötvenéves múltját és jelenét idézte fel Péchy Blanka  színművész és dr. Deme László egyetemi tanár tevékenységét méltatva.


Összeállította: Csikó Szilvia


 


 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább