Abaúji hittanévnyitó

LXIII. évfolyam 3. szám / Abaúji Egyházmegye

Egyszer részt vettem egy óriási egyházi rendezvényen. Tízezrek vonultak, sétáltak, és nekem túl nagy volt a tömeg. Magamban bosszankodtam is: minek ez az egész? Nem is ismerjük egymást, mit kezdjünk együtt? Aztán észrevettem egy pici falu tábláját, melyet a hatfős gyülekezet hat tagja vitt büszkén-boldogan.

Az év többi napján egymás ismerős arcát láthatták csupán, ha közösségre vágytak, ott pedig sok ezer arcot, embereket, akik egy számukra fontos dologban hozzájuk hasonlítanak: reformátusok. Ezek a gondolatok jutottak eszembe, ahogyan figyeltem az abaúji egyházmegyei hittanévnyitóra érkező gyermekeket, szülőket, lelkészeket. Autóval, falukisbusszal vagy helyből gyalogosan. Abaújiak, akik a kis városok és apró falvak világához tartoznak. Kicsi közösségek emberei most több mint kétszázan. Kétszázötvenen. Sokan.

Az encsi templom megtelt. Ünnepien sok gyermek és kísérőik. A karzat is tele lett, az ajtó előtti belépő is. Jó volt körülnézni, bár aggódtam kissé: öröm, hogy ennyi gyermek itt van, jelezve, hogy otthon is vannak még sokan, de vajon nem túl nagy felelősség-e, hogy hogyan indítjuk el őket, akik a jövő emberei a jelenben miránk bízva. Hogyan indítjuk a tanévnek, hitoktatásnak, és ami még fontosabb: fel tudjuk-e készíteni őket, hogy ne csak hittanosaink legyenek, hanem majd egyháztagjaink is? Tudunk-e eleget adni, hiszen ránk bízatott az áthagyományozás és a hiteles bizonyságtétel feladata?


„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk" - hangzott a kilencvenedik zsoltár válasza Török Istvántól, aki sok gyermeket indított már útra lelkipásztorként, vallástanárként. Jussunk bölcs szívhez, mely túlnő az ösztönök érdek-okosságán, azon, hogy az erősebb győzze le a gyengét. Bölcs szívhez, amely túlnő a megtanulhatón. Bölcs szívhez, mely az istenfélelemtől, Isten tiszteletétől több, mint okos. Bölcs. Remélem, így lesz ez a felnőttek életében és munkájában, és a gyermekek nyiladozó értelmében, lelkében. Abaújban és a többi megyében, Encsen és a többi gyülekezetben.


Az istentisztelet után játékos idő következett Mészáros Viktória és Enghyné Zergi Márta lelkipásztorok vezetésével az iskolában. Része lehet ugyanis a játék közösségteremtésünknek. A közösen töltött idő elmulaszthatatlan, mert a puszta tanítás-tanulás nem köt a gyülekezethez. A gyermek és lelkipásztor közösen töltött idejében a közösen megélt evangélium igen. A tudás és bölcsesség, az információátadás és a bizonyságtétel egymásra utalt mégis-különbözősége ez. Legyen valósággá számunkra ebben az évben, hogy a közösen, Istentől elkérten számlált napok bölcs szív megteremtődéséhez vezetnek.


Barnóczki Anita

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Jn 14,2

Jn 14,1–6

„Én vagyok az út, az igazság és az élet...” (6). Mai világunkban erőforrást és biztonságot jelent, hogy mi tudjuk az utat, mert személyesen ismerhetjük őt, aki azt mondja önmagáról, hogy: „én vagyok az út”. 

tovább

(1) „Boldog ember az, aki az Urat féli…” (Zsoltárok 112)

AZ ISTENFÉLELEM ÁLDÁSAI.

– 1. Az eszményi állapot az, amit a zsoltáros itt leír (Zsoltárok 1). Az istenfélelem áldásai a vagyon, a tekintély, a siker, ezzel párhuzamosan a megszégyenült ellenség bosszankodása, valamint az istenfélő ember hosszú ideig tartó emlékezete a földön.

tovább

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

tovább

2018. március 24.

Szeretetkapcsolat

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. (Jn 15,9)

 

tovább

Kárász Izabella: A láthatatlan munka

Azon az éjszakán így szólt Jézus az éjben:
Imádkozzatok vélem…
A lelketek legyen most az enyém egészen.
Hatalmas munka vár, a megváltás munkája,
a Lélek győzelme a nagy Halál felett,
szükségem van reá, kell segítségetek,
imádságtok, a könyörgésetek,
Munkátok, magatok…
… S magára hagyatott …

tovább