Ünnepi tanévnyitó istentisztelet Miskolc legősibb gimnáziumában

LXIII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

Az idei tanév megnyitására a Lévay hagyományainak megfelelően került sor, mégis különleges, eltérő volt a többitől. A felújítás miatt felállványozott Kossuth utcai református templom képe fogadta most az ünnepi alkalomra érkező diákokat, szülőket és tanárokat.

Ezen a tanévnyitón nem csak „magunk között" voltunk mi Lévaysok, hanem sok meghívott vendég is érkezett a miskolci és a vidéki gyülekezetekből, megtisztelve ezzel a jubileumi évet kezdő gimnáziumunkat. Az új diákok izgatottan sorakoztak a templom előtt és várták, hogy bevonulhassanak a „régi" lévays diákok közé. A tanévet megnyitó istentiszteleten Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Ezt Ábrám Tibor igazgató úr beszéde követte, amelyben utalt az előző napi Kárpát-medencei református tanévnyitó jelentőségére, a Lévay értékeire - melyekre joggal lehetünk büszkék - és az előttünk álló tanév sok kiemelt eseményére, programjára, amelyekkel a 450 éve fennálló iskolánk előtt tisztelgünk. Ezen a rendhagyó tanévnyitón tizenöt miskolci és vidéki gyülekezet lelkipásztora kapott oklevelet köszönetképpen azért, mert ezekből a közösségekből érkezik a legtöbb diák a Lévay falai közé. Ebben az évben, az iskola két újabb stratégiai partnerének köszönte meg az együttműködést: dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora és Szabó Sándor, a Lévay József Közművelődési Egyesület elnöke vehetett át elismerő oklevelet. Végül az újonnan érkező tanárok és diákok fogadalomtételének lehettünk szem- és fültanúi.

Nem volt könnyű most sem fegyelmezetten, az ünnepi istentisztelethez méltóan viselkedni, hiszen annyi mesélnivalónk, élményünk volt még a nyári szünetből, amit szerettünk volna azonnal megosztani egymással, de ugyanakkor éreztük azt is, hogy egy rendkívüli tanév előtt állunk, és felemelő érzés egy 1560-ban alapított református gimnázium diákjának lenni.


Nagy Zsófia 10. c osztályos


média tagozatos diák

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább