Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona életéből

LXIII. évfolyam 3. szám / Intézményeink

A nyár is mozgalmas volt a Sárospataki Református Kollégiumban


Sikeres és mozgalmas volt a nyári időszak a Sárospataki Református Kollégiumban. Jó néhány református gyülekezet és egyéb szervezet tartotta nyári táborát a Kollégium férőhelyeit kihasználva Sárospatakon, valamint intézményünk adhatott otthont immáron másodszor a Crescendo Nyári Művészeti Akadémiának.

Utóbbinak köszönhetően a pataki polgárok számos igényes koncertnek lehettek a hallgatói. A tavaly megújult kollégiumi Csónakház idén nyáron újra fogadhatott vendégeket. Ami a fejlesztéseket illeti, a szokásos éves karbantartásokon túl nagyobb volumenű  munkák is folytak. Az Oktatási Közalapítványnál elnyert sikeres energetikai pályázat következtében új nyílászárók kerülnek a Kossuth Internátus épületébe. A projekt összköltségvetése mintegy huszonkét millió forint, amelyből nyolc millió forint a pályázati pénz, a fennmaradó részt pedig a fenntartó, a Tiszáninneni Református Egyházkerület állta. Szintén önerőből valósult meg az új elektronikus beléptető rendszer, amely a főépület és az internátusok, illetve az ott lakók és dolgozók biztonságát növeli.

 


Dombóváron nyaraltak a kisrefisek


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona tanulói Dombóváron nyaraltak egy nagyon szép táborban. Intézményünkben szép számmal voltak olyan gyerekek, akik egész évben kiválóan teljesítettek, eredményesen szerepeltek a különféle versenyeken, illetve jó tanulmányi eredményt értek el. Összesen huszonnégy tanuló vehetett részt a jutalomüdülésben. Nagyon gazdag program várta őket, hiszen megismerkedhettek Szekszárd és Dombóvár környékével, nevezetességeivel. A diákok tartalmas és érdekes programokban - többek között a világ legnagyobb magánkézben lévő kaktuszgyűjteményének megtekintése, helytörténeti kiállítás, illetve különleges szoborpark meglátogatása - vehettek részt. Dombóvár polgármestere kereste meg a helyi önkormányzatot azzal, hogy az árvízkárosult településekről szívesen látnának gyerekeket a nyári szünet utolsó hetében. A teljes hét ellátási költségeit a Dombóvári Kistérségi Társulás vezetői vállalták, az odautazást a Sárospataki Polgármesteri Hivatal tette lehetővé.


Pecúrok tábora Sárospatakon


2010. augusztus 30-án izgatott szülők és diákok sorakoztak a Refi portáján, hiszen a pecúrok számára kétnapos tábor kezdődött. Közös áhítaton megtöltöttük a Kollégium Imatermét. Vallástanárként Fehér Zoltán tolmácsolta az igét. Jó érzés volt együtt imádkozva indulni az új tanévre. Ezek után szülői értekezlet és az osztályfőnökökkel való ismerkedés következett. A diákok közös ebéden vettek részt, majd városismereti vetélkedő, környezetük felfedezése, sportvetélkedő szerepelt a napi programban. A teaház és a táncház a felső évesek vezetésével jó hangulatot teremtett. Másnap délután a tanévnyitó ünnepélyen a fogadalomtétellel zárult a kétnapos rendezvény. Bízunk benne, hogy el tudtuk mondani és bizonyítani, nagy szeretettel vártuk új diákjainkat. Reméljük, hamarosan otthonra találnak a Refiben.


 


Tanévnyitó ünnepség intézményünkben


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2010. augusztus 31-én 16 órától tartotta tanévnyitó ünnepségét a református templomban. Ünnepi beszédében Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő sok szeretettel köszöntötte a jelenlévő vendégeket, diákokat, szülőket, kollégákat, az iskola kapuit először átlépő kisrefiseket, valamint a hetedik és kilencedik osztályba érkező pecúrokat. „Elindulni annyi, mint hinni és remélni" - hangzott az idézet az ünnepi beszédben. Az igazgatónő kiemelte, fontos, hogy megtanulják a diákok, melyek a fontos és helyes értékek, melyeket kutassák a nagyvilágban. Család, szeretet, összetartozás, mindez jellemzi az iskolát.


A nyár nemcsak a diákok, de az iskola életében is változást hozott. A fejlődés jegyében folytatódott a három évvel ezelőtt elindított internátusi felújítási program, továbbá öt tantermet sikerült berendezni új bútorokkal, köszönhetően a Sárospataki Református Kollégiumért Alapítványnak, valamint a szülők 1%-os felajánlásának. Az öregdiákok által alapított ösztöndíjak sora tovább bővült ebben a tanévben. Átalakult a tanári kar is, hiszen az ősz folyamán két tanárnő vonul nyugdíjba. Bódi Gézáné és Kálmán Zsuzsanna tanárnőket ebből az alkalomból Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki. A díjak átadását követően az új kollégák fogadalomtételére került sor. Ebben a tanévben három új pedagógus érkezett intézményünkbe: Kovács Eszter angol-biológia szakos tanárnő, Fejér Zoltán vallástanár-lelkipásztor és Fekete András matematika-technika szakos pedagógus.


A tanári fogadalomtételt követően a kezdő évfolyam hallgató mondták el az eskü szövegét. Az iskolai énekkar szolgálatát az általános iskolások szavalata követte, majd Balla Gábor orgonajátékában gyönyörködhettünk.


 


Elismerésben részesült a Kossuth Internátus Beszédművelő köre


A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság jutalomban részesítette a Kossuth Internátus Beszédművelő körét a szép magyar beszéd ápolása érdekében végzett munkájáért. Ebből az alkalomból elismerő oklevelet vehetett át Sinkó István  tanár úr. Hajas Réka, Bodnár Lúcia és Körmöndi Bettina a tanévnyitó ünnepségen könyvjutalomban részesültek.


 


Felvételi előkészítő indult a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában


A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona felvételi előkészítőt indított magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. Az első foglalkozásra 2010. szeptember 24-én került sor. Az előkészítő anyaga igazodik a központi kompetenciaalapú felvételi követelményekhez. A jelentkezők a szaktanárok irányításával áttekinthetik a leglényegesebb feladattípusokat, megoldási stratégiákat, gyakorlatokat és tanácsokat kaphatnak a szóbeli elbeszélgetésekhez is. Az előkészítő foglakozások ingyenesek.


Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma


Időpontok: pénteki napokon 15 és 17 óra között


Az érdeklődők az iskola titkárságán kaphatnak felvilágosítást személyesen vagy telefonon a 47/311-209-es telefonszámon, valamint részletes tájékoztatót találhatnak az iskola honlapján. Az intézmény e-mail címe:refi@református-sp.sulinet.hu


Bármikor érdemes bekapcsolódni! Várunk minden érdeklődőt!


 


Novemberben Nyílt nap lesz a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában


Időpont: 2010. november 26-án, péntek 8.30


Helye: Kollégium Imaterme Sárospatak, Rákóczi út 1.


A nyílt napon lehetőség adódik a szülőknek és a diákoknak arra, hogy tájékozódjanak a 2011-2012-es tanév elképzeléseiről, képzési lehetőségeiről, és betekintsenek az iskola és az internátusok életébe. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!


 


 


Összeállította Csikó Szilvia

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jn 18,14

Lk 24,13–35

„Mi történt?” (19). Újra csak a hiányt érzékeljük, hiszen az Emmausba igyekvő tanítványok úgy vélik: a hozzájuk csatlakozott férfinak hiányosak az ismeretei. 

tovább

(5) „Várom az Urat…” (Zsoltárok 130)

Samuel Beckett sírjánál álltam nemrégiben. Eszembe jutott a „Godot-ra várva” című drámája. Egy nagy szemétkupacon ülve várnak többen egy Godot nevezetű emberre, aki majd, ha megjön, akkor minden jobb lesz.

 

 

tovább

LUKÁCS 23,33–43 - A halál torkában

Jézussal együtt két férfit feszítettek keresztre. Feltűnő kettejük ellentétes magatartása: 1. Egyikük komolyan veszi Istent, a másik kigúnyolja. Azt, hogy „komolyan veszi”, így is mondhatjuk: féli. 

tovább

2018. április 13.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

 

tovább

Schvalm Rózsa: A kereszt vonzása

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

tovább