Fórum

Profán apokalipszis

2008. May 01. -

Ímé elragadtattam lélekben és viteték a négy folyó partjára s nem értettem, hogy miért. S akkor hangot hallék, mely azt mondja vala: - Légy egy kissé türelemmel, majd megérted.

Profán apokalipszis

2006. December 01. -

Azután látám, hogy egy fenevad támada, aki egykor veres vala, de színét változtatta, és akinek nagyokat mondó szája vala, s aki lakik a szentek lakóhelyén, mert az ő gonosz serege elorzá vala azt.

Országgyógyító

2006. October 01. -

A mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Mt. 15,11

A szavak védtelenek. Lapulnak szótárak, kötetek lapjain, várakoznak tudatunk mélyén. Némelyeket évekig nem hív elő senki, másokat le-leporolgatnak, fényesre csiszolnak, rongyosra koptatnak. Ismét mások feszengenek csak a rájuk erőltetett beszédhelyzetben. A szavak kiszolgáltatottak.

Adó, járulék vagy tized?

2006. May 01. -

Még ma is vannak egyháztagjaink, akik büszkén emlegetik, hogy ők mindig pontosan fizették az „egyházadót". Valóban, a második világháború előtti időkig nálunk is és külföldön több helyen (pl. Németországban) ma is egyházadó van, amit a munkáltató mindenkitől levon, aki ezt egy nyilatkozatban meg nem tiltja.

Újra kérdőjeles a női lelkészség?

2006. March 01. -

Egyházkerületünkben élénk vita folyik a női lelkészségről. A Kerület honlapján a legterjedelmesebb rovatban sokan tárgyalják a kérdést, de tanúi, sőt részesei vagyunk lelkészi körökben erről folyó beszélgetéseknek, sőt, levelekben is megkeresték ebben az ügyben szerkesztőségünket. Mindez természetesen a Kárpátaljai Református Egyházban megjelenő tendenciák kapcsán történik. Mivel sokféle információval vagy félinformációval találkoztunk, úgy gondoltuk, utánajárunk a kérdésnek. Utánunk hát Olvasó!

Egy képzeletbeli lelkipásztor képzeletbeli naplója 1.

2005. December 01. -

Ez a napló csupán a képzelet műve. Ha valaki mégis ráismer egyes részleteire, kulcsolja össze a kezét és imádkozzék, hogy Isten adjon megtérést a gyülekezetben; valamint keresse fel lelkipásztorát, és kérdezze meg, miben segíthet, hogy gyülekezete krisztusibbá formálódjék!

Egy képzeletbeli lelkipásztor képzeletbeli naplója 2.

2005. December 01. -

Ez a napló is csak a képzelet műve. Az előzővel ellentétben reméljük, hogy sokan ráismernek majd részleteiből gyülekezetük életére. Amennyiben így van, az olvasóval együtt mi is hálát adunk Isten kegyelméért. Ha nem ismernének rá egyetlen részletre sem, keressék fel lelkipásztorukat, és kérdezzék meg, mit tehetnének gyülekezetükért.

Gondolatok a MRE alkotmányának módosításáról

2005. December 01. -

A Zsinat elé került a MRE alkotmányának módosítása, amely szabályozás érinti a lelkészek politikai tevékenységét. Az elfogadott határozat kimondja, hogy amennyiben egy lelkész a választáson indulni kíván, akkor már a jelöltség elfogadásától szüneteljen lelkészi szolgálata. (Az eddigi szabályozás ezt csak a megválasztástól mondja ki). A törvénymódosítás szerint: „Lelkész politikai párt tagja nem lehet. Amennyiben a lelkész politikai párttagságot, országgyűlési képviselőséget vagy külszolgálatot vállal, a jelöltként történő nyilvántartásba vételétől fogva, az érintettsége tartamára a lelkészi szolgálatát szüneteltetnie kell. A lelkészi szolgálat szüneteltetése idején az illető református lelkészi címének használatával nem nyilatkozhat."

Profán apokalipszis

2005. December 01. -

Vala pedig egy Sodomita király, kinek igen kevés népe vala, de ez a király mégis magabízó és gőgös vala. Mivelhogy segíté ezen Sodomitát a Mammon népe és királya felettébb.

Presbiter - házigazda, koordinátor, pásztor

2005. October 01. -

Szokásunktól eltérően most nem a szerkesztőbizottság tagjai vezetik be az újabb fórumtémát. Magunknál illetékesebbhez fordultunk, Bartha Árpádhoz, aki sok éven át viselte a presbiteri szolgálat felelősségét. Ezúton is bátorítunk minden lelkipásztort és minden presbitert, hogy ha fontosnak tartják, írjanak tapasztalataikról, örömeikről, bánataikról. Mi működik? Mi nem? Hogyan lehetne? Hogyan kellene?

Holtomiglan - holtodiglan – még egyszer?

2005. March 01. -

Az a „még egyszer" nemcsak arra vonatkozik, hogy reflektálni kívánok mind Victor János lelkipásztor úr, mind Csomós József püspök úr témával kapcsolatos írására, hanem egyáltalán arról is, hogy hogyan is van ez a „még egyszer" /vagy esetleg még kétszer vagy többször is?/

„Tegyetek…” - (Tanítványosítás, avagy ifjúságunk nevelésének néhány kérdése)

2005. March 01. -

Örömmel tapasztaljuk, hogy a Fórum rovatunk kezd valóságos fórummá válni: hozzászólásokkal és válaszokkal. Még nagyobb örömünkre szolgál, hogy akadt olyan is, aki új témát tart érdemesnek arra, hogy nyilvános vitát nyisson róla. Mi pedig újra csak bíztatjuk az Olvasót: ragadjon tollat vagy billentyűzetet és írja meg véleményét.

 

A megszólítottság okán…

2004. December 01. -

Lapunk legutóbbi számának „Fórum" rovatában jelent meg Victor János lelkipásztor írása. Ő Zsinatunk „Házasság, család, szexualitás" címen megjelent állásfoglalása miatt egyszerre örül és ugyanakkor szomorkodik. Én az ő írását elolvasva sajnos csak szomorkodom. Azt hiszem, ismerem a sorok mögött tetten érhető indulatot, de ezt itt most nem kívánom részletezni, mert soraim akkor személyeskedésnek tűnnének - az pedig távol áll tőlem, és mindenképp szeretném elkerülni.

Fórum - Holtomiglan-holtodiglan?

2004. October 01. -

Lapunk 2003 decemberi számának fórum rovatában jelentettünk meg egy vitaindító cikket „Holtomiglan-holtodiglan?" címmel. Ehhez kapcsolódva érkezett szerkesztőségünkbe a következő írás.

 

 

Minden rendben

2004. June 01. -

Fórum rovatunk fórum szeretett volna lenni. Vagyis szeretne. Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb. Vagy formájában, vagy tartalmában. Mikor megújult a lap, arra gondoltunk, vannak közös kérdéseink, melyekről érdemes lenne „beszélnünk".

Vál(ság)os

2004. April 01. -

Előző számunkban a fórum témánkat „Holtomiglan-holtodiglan?" címmel indítottuk útra, azzal a reménnyel, hogy a lap olvasótáborából bizonyosan lesz olyan, aki tollat ragadva leírja véleményét, hogy megoszthassuk minden kedves olvasónkkal. Ezúttal egyetlen levél érkezett ebben a nagyon fontos kérdésben - amit ezúton is köszönünk a szerzőnek - és továbbra is bátorítunk mindenkit arra, hogy a fórum témafelvetéseiben velünk gondolkozzon és ha úgy érzi akkor véleményét ossza  meg mindannyiunkkal.

„Újjászületés fürdője”

2004. April 01. -

Mindenféle hosszas eszmefuttatás, kérdezgetés vagy teológiai kommentár helyett nézzünk néhány példát! Reméljük, gondolatindítóként szolgálnak, és a lelkipásztor testvérek és a gyülekezeti tagok tollat-írógépet ragadnak, hogy leírják: nálunk is így van, vagy nálunk nem így van...

Holtomiglan-holtodiglan?

2003. December 01. -

Legelőször is hadd mondjuk el az olvasónak, hogy nem tanítani szeretnénk ezzel az írásunkkal. Nem kioktatásnak szánjuk, nem is ítéletnek.

Konfirmáció=KÁMFoRmáció ??!

2003. December 01. -

Elöljáróban két dolgot: Először bocsánatot kérek a következőkért (!!) - másodszor meg azért, mert soraim nem adják a „megoldást”.

Személyes hozzászólás a konfirmáció gyakorlatához

2003. December 01. -

Néhány év óta egy mélységes fájdalom él bennem a konfirmációval kapcsolatban. Ennek oka, hogy úgy tíz éve volt egy hittanos csoportom.

Szerkesztői jegyzet

2003. December 01. -

Első számunkban kissé aggódva indítottuk el a Fórum rovatot.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább