Portré

Beszélgetés oktatásról, nevelésről, küzdelmekről, örömökről

2011. December 01. -

Amikor először jártam az iskolájukban, a falra akasztott képek tűntek föl. Egyik-másik munka előtt meg kellett állnom: igényes, elgondolkodtató munkák, melyeket a diákok alkottak. Másodszor a gyermekeket figyelhettem meg rajzolva, táncolva, motiváltan, koncentráltan dolgozva, illetve a munkatársakat, akik mosolyogva, lelkesen magyarázták, hogyan élnek, tanítanak, milyen előadásra készülnek éppen.

Beszélgetés Székelyné Varga Máriával

2011. June 01. -

Nem régi hír: Kazincbarcikán az Egyházkerület új alapítással átvette egy általános iskola működtetését. Lesz tehát a barcikaiaknak, és a környékbeli falvak reformátusságának iskolája. A nagy terv megvalósulásán sokat fáradozó helyi lelkipásztorral és feleségével régóta témája beszélgetéseinknek az intézményátvétel. Ők ajánlották figyelmembe az egyik „álmodót”, Székelyné Varga Máriát, aki nem csak álmodni segíti őket, de a megvalósításból is oroszlánrészt vállal. El is kísértek a „Kistérségi Társulás” irodájába, beszélgetésünk helyszínére.

Először a Tiszteletes Úrtól kapott puli hogylétét tisztázzuk, hiszen a tenyésztőnek és a gazdának egyaránt fontos a kis Csoma, aki nemrég került új helyére. Aztán lassan megtudom azt is, hogy vegyészmérnök férjével él, fia gépészmérnök, lánya pszichológus, a szűk család és gyermekek választottjai élnek együtt egy fedél alatt.

Különös karácsony

2010. December 01. -

Éva történetének legfrissebb, a nyilvánosság előtt zajlott eseményeit ismertem meg először. Sokan megismerhettük őt és lányát egy televíziós sorozat egyik epizódjában.

Beszélgetés Beganovics Fadilával

2010. March 01. -

Fifinek becézik. Becsületes neve Beganovics Fadila.  Kissé nehéz elsőre kimondani, de árulkodik viselője színes hátteréről. Felvidékiként a Sárospataki Református Gimnázium tanulója.

Pillanatkép - Asztalos Péter pedagógus

2009. December 01. -

Valamennyire ismerem Asztalos Pétert, volt alkalmunk nem egyszer beszélgetni. Sok mindent kérdeznék, hiszen általában mindenről érdemben, megfontoltan, sőt, szeretettel nyilatkozik, legyen szó egyes emberről, vagy rendszerekről. A feltett kérdésre célirányosan, de részleteket is megvilágítóan válaszol, sok mindent szóba hozva.

Beszélgetés Nagy Lászlóval

2009. October 01. -

Portré rovatunkban általában egy embert mutatunk be. Elmondjuk, ki ő, milyen gondolatai vannak életéről, világáról, a világról. Ezzel a portréval kicsit gondban vagyok. Beszélgető partnerem ugyanis úgy beszélget velem, ahogyan él. Nem megszokott tényeket közöl.

Beszélgetés Balathyné Győri Ilonával

2009. April 01. -

A Portré rovat elképzeléseink szerint sosem csupán egy személyt mutat be: szeretnénk megmutatni feladatvállalásokat, keresztyén gondolatokat, örömöket, nehézségeket. Ebben a Portréban szeretnénk kifejezni megbecsülésünket mindazok iránt, akik vállalták, hogy több gyermeket nevelnek, nagy családról gondoskodnak. Istennek hála többen vannak, és csöndben végzik mindennapi szolgálatukat. Vegyék mindnyájan megbecsülésünk és tiszteletünk jelének ezt az írást háttérben maradni tudó áldozatvállalásukért!

Beszélgetés a Sawyer házaspárral

2008. December 01. -

Dr. Frank Sawyer tanszékvezető egyetemi tanár a Sárospataki Teológián. Felesége Aria Sawyer nyelvtanár.

Beszélgetésünk magyarul zajlik, professzor úr egyébként is magyarul szokott prédikálni (ahogyan magyar palástjához illik), és gyakran előadást is magyarul tart. Mindenki hallja, hogy nem itt születtek, de mi magyarok, kis néphez tartozva mindig örömmel halljuk, ha valaki a mi anyanyelvünkön szól hozzánk, és nem tőlünk várja az alkalmazkodást. Nem betűhűen gépelek, így a szöveg nem fogja visszaadni a beszélgetésnek ezt a sajátos báját. Az Olvasó előtt mentségem az lehet, hogy a könnyebb olvashatóság kedvéért döntöttem így.

„Lelkesedéssel és feladattal jöttem ide Isten elhívása alapján.”

2008. October 01. -

A portré rovat készítése mindig azzal kezdődik, hogy összedugjuk a fejünket és kitaláljuk, kit mutassunk be. Előfordul, hogy sokat törjük a fejünket, és van, amikor könnyű helyzetben vagyunk, mint most is, mivel új emberekkel találkozhatunk Sárospatakon.

Beszélgetés Rácz Béla bácsival

2008. May 01. -

Rácz Béla bácsit sokan a harangok villamosításáról ismerik. Mádon, otthonában látogattam meg a 82 esztendős tanítót, tanárt, kántort. A kapun át a kertbe lépve egyszer csak éles, alig hallható sípolás fogad. Mint megtudtam: saját fejlesztésű macskariasztó, amely mozgást érzékelve ad ki éles hangot, hogy távol tartsa a macskákat.

Beszélgetés Örsi Anikóval

2008. March 01. -

Régóta ismerem, mégsem nekem jutott eszembe, hogy bemutassam, olyan természetesen van jelen az életemben - mint sok száz más emberében. „Önök kérték", én pedig örömmel tettem eleget a kérésnek. Tudtam, hogy komolyan veszi a feladatait, megnyilatkozásait, de ritkán láttam ilyen kedvesen zavarban. Ez persze hamar oldódott, és mivel óráin, lelkigondozói beszélgetéseiben gyakran mesél - sokan példáin keresztül értettük meg a lelkigondozás alapkérdéseit -, szinte kérdeznem sem kell.

 

Igehirdetés faragókéssel?

2007. December 01. -

Id. Virágh Sándort kérdezi dr. Sándor Endre

Debrecenben a nagytemplomi imateremben különösen szép fali táblák ékesítik a fehér falat. A debreceni sajátosságú, egykor porcelán csigacsinálók fából születtek újjá, és bibliai igéket hordoznak.

Hétköznapi csodák

2007. October 01. -

Ez a portré egy kis faluban élő református keresztyént mutat be. Amikor a beszélgetés készült, azt gondoltam, nehéz kérdést teszek föl. Ha ugyanis azt kérdezik tőlünk: „ki vagy?", a bemutatkozás után megállunk. Bele kell gondolnunk, hogyan fogalmazzuk meg a továbbiakat. Mónika azonban nem lepődött meg, válaszolni kezdett.

 

Beszélgetés Kövér Imrével, a sajósenyei Fészek Református Otthon vezetőjével

2007. May 01. -

Hétköznap délután érkezem Sajósenyére, hogy az előre egyeztetett időpontban beszélgethessünk. Egy nagyobb csoportot találok a szép épületek által határolt rendezett kis udvaron. Sétálni készülnek együtt. Már az iroda ablakából látom indulásukat. Nem figyelhetem sokáig őket, hiszen nem ezért jöttem.

Beszélgetés Beidek Endrével és Beidekné Kovács Adriennel

2007. March 01. -

Beidek Endre és felesége, Beidekné Kovács Adrienn otthonukban fogadtak egy rövid beszélgetésre. Otthon volt a három gyermek is: lelkesen jöttek elém, és barátságos nyitottsággal mutatták meg a halakat az akváriumban, a teknőst, aki a szárazat szereti és nem a vizet, a játékokat, amelyeket össze lehet rakni, vagy szét lehet szórni a dobozokból. Lelkesen érdeklődtek a fényképező iránt, amelynek középen nagy szeme van, és a diktafon iránt, amelynek a mikrofon a füle.

Gondolatok egy megszépült osztályteremről

2006. December 01. -

1. Az iskola egy kissé kellemetlen dolog, ahol illik a lehető legkevesebb időt eltölteni. A szülő beszalad reggel, egy puszi kíséretében leteszi a csomagot, majd délután felveszi, kapkodva begombolja a kabátot, sapkát igazgat, és akkor futás: el innen!

Beszélgetés Kalydy Zoltánné „Zsuzsa néni”-vel

2006. October 01. -

Elfoglalt, de időt szán ránk. Reggel, mert utána még dolga van. Nehezen szánja rá magát a beszélgetésre, végül győz az a gondolat, hogy bár ő nem érdekes, és nem szeret szerepelni, hátha használ vele az Ügynek.

Beszélgetés Tőzsérné Márton Ida tanítónővel

2006. May 01. -

Fony egy kicsi falu Abaújban, a világ vége egyik kies dombocskáján. Van egy kicsi iskolája annál az útelágazásnál, ahol eldönthetem, hogy Regéc, Vilmány vagy Korlát felé menjek. Az iskola nem egy hatalmas épület. Első látásra kiderül, nem több száz gyerekre tervezték. Az épület nagy tantermében két marék gyerek. Kicsik és kisebbek.

Beszélgetés Dr. Romhányiné Papp Máriával

2006. March 01. -

A fénykép mellett nincs felirat. Nem felejtettem el. Dr. Romhányiné Papp Mária - ezt kellett volna odaírnom, és mint ahogy azt egy folyóirat Portré rovatában illenék, azt is fel kellett volna tüntetnem, hogy ki ő. Ezzel azonban gondban voltam. Dr. Romhányiné Papp Mária ugyanis fogalom számomra. Írhatnám, hogy tanár, művész, háziasszony, autodidakta kőműves és burkoló, és még mennyi minden. Nekem leginkább az ünnepet jelenti. A miskolc-felsővárosi gyülekezet ünnepein szinte mindig énekel. Keresem a jelzőket, amelyekkel érzékeltethetném, hogy hogyan, és mit is jelent ez nekem, de a zene az, amit természetéből fakadóan nem lehet szavakkal jellemezni. Maga az áhítat.

Dr. Szathmáry Sándor - „Aranygyűrűs teológiai doktor”

2005. December 01. -

A Magyarországi Református Egyház Tudományos Testülete, a Doktorok Kollégiuma 2004-ben tartott budapesti közgyűlése során határozatot hozott arról, hogy „Aranygyűrűs teológiai doktori" címmel tünteti ki azokat a lelkipásztorokat, teológiai tanárokat, akik a magyar református teológia terén életművükkel korszakalkotó jelentőségű munkát végeztek.

Beszélgetés Bálint Istvánnal

2005. October 01. -

Bálint Istvánt bemutató portrénknak aktualitást ad a most átadott Trianon-fa, és a nemrég átadott orgona a Sárospataki Teológia imatermében. Egyre több helyen találkozhatunk munkáival, fába faragott hitvallásával. Bálint István szeret a háttérben maradni, nehezen szánta rá magát e beszélgetésre. „Mutasd meg a munkáimat inkább" - mondta. „Nekem elég, hogy a környezetemben élők elismernek, dicsérik a munkámat." Aztán mégis beszélgetni kezdtünk:

 

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid… Jn 17,9

Lk 22,39–71

Nagypénteken arra tekintünk, amit az Úr tesz: biztat, még ha eltávo-lodik is; nem hagyja magukra az övéit, imádkozik, vért verejtékezve, ébresztve szól, kérdez (48), parancsol, gyógyít, tanítványára tekint, és válaszol. 

tovább

(3) „De akit az Úr szeret…” (Zsoltárok 127)

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL…

– 1. Isten áldása az Ő megváltó, szabadító, vezető jelenléte földi életünkben, amely által mi is áldássá lehetünk ebben a világban. Isten áldása nélkül hiábavaló minden emberi erőlködés (1–2).

tovább

LUKÁCS 23,1–12 - Intrikák és hatalmi harcok

A hatalmi viszonyok Világosak: Pilátus, a megszálló római hatalom képviselője, Jézus ügyében egymaga hozhat jogerős ítéletet, és viszonylag gyorsan meg is teszi. 

tovább

2018. április 10.

„Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?” (Mk 7:5)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Változás

Én, durva, faragatlan kődarab,
ki ott hevertem annyi év alatt
sötéten, félrevetve,
hiú próbákat dacosan nevetve,
próbákat, hogy rajtam faragjanak;
én, aki meg akartam én maradni
inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan:

tovább