Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Péld 15,1–15

„A bűnösök áldozatát utálja az Úr...” (8). Kemény szó ez: utál. Illik ez Istenhez? Utálhat valamit ő, a jó és szerető Isten? 

Ráadásul az áldozatról, az istentisztelethez tartozó cselekményről van itt szó (vö. Ézs 1,11.15; Mik 6,6–8). Oka volt annak, hogy Ábel áldozata kedves volt Istennek, Kainé nem (1Móz 4). Az istentiszteleti cselekményekkel ne „letudni” akarjuk istentiszteletünket, hogy azután éljük saját életünket (vö. Róm 12,1–2). Vizsgáljam meg életemet: mi az, amit utál abban az Úr, és mondjak én is nemet rá.

Jn 8,21–29

RÉ 97 MRÉ 97

Benke Györgyrss

Napi lelki táplálék

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Mt 24,44

Mt 24,23–51

Vigyázz, jön! – hangzott a kiáltás, s mire a tanár belépett az osztályba, már mindenki csendben és példás rendben állt. Jézus nem így képzeli el a keresztyén életet. 

tovább

(5) „Készíttess ötven hurkot…” (2Mózes 26)

MÉRCÉT ad az Isten, a szent sátor lapjait, oldalait, kárpitját és berendezéseit illetően is. – 1. A minta szinte a fárasztó, alig követhető részletekig, mindenre kitér. 

tovább

1Sámuel 9,14-27 - Előrelátás

Vezetői szinten igyekszünk egy nehéz szituációt tisztázni, és kidolgozni a megoldást. Mindazonáltal az a sejtésünk, hogy az érintett csoport nem fog szívesen belemenni ebbe.

tovább

2018. március 23.

A tanítvány

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Spurgeon tanítása a hitről

Én a hitet szószerint veszem,
Hinni valamit, annyit teszen:
Nem kutatni kétkedőn utána
Nem kérdezni még sokszor, – hátha
Mégsem úgy van, – húzódni tőle,
Amíg meggyőződünk felőle.
Az üdv dolgait amint van hiszem,
És a hitet szószerint veszem.

tovább