Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Péld 15,1–15

„A bűnösök áldozatát utálja az Úr...” (8). Kemény szó ez: utál. Illik ez Istenhez? Utálhat valamit ő, a jó és szerető Isten? 

Ráadásul az áldozatról, az istentisztelethez tartozó cselekményről van itt szó (vö. Ézs 1,11.15; Mik 6,6–8). Oka volt annak, hogy Ábel áldozata kedves volt Istennek, Kainé nem (1Móz 4). Az istentiszteleti cselekményekkel ne „letudni” akarjuk istentiszteletünket, hogy azután éljük saját életünket (vö. Róm 12,1–2). Vizsgáljam meg életemet: mi az, amit utál abban az Úr, és mondjak én is nemet rá.

Jn 8,21–29

RÉ 97 MRÉ 97

Benke Györgyrss

Napi lelki táplálék

A mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izráel előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Józs 3,7/b

Józs 3

A kivonulástörténetben a kettéváló víz csodáját tapasztalhatták meg. Modern, racionális gondolkodásunk azt mondja, hogy nincsenek csodák. 

tovább

(22) „Menjünk át…” (Lukács 8,22–25)

Nem felelőtlen belemagyarázás az Igébe, az emberi életet, és különösen Isten népének szolgálatát HAJÓZÁSHOZ hasonlítani. 

tovább

LUKÁCS 10,1–2 - Munkaerőhiány

„Hatalmas a munkaerőhiány” – panaszolja a vállalat vezetője. „Megbízásokban nincs hiány, de egyszerűen hiányoznak a megfelelő dolgozók.” Az ebből eredő elkeseredés arcára van írva. 

tovább

2018. július 19.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább