Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Péld 30,1–14

Ágúr, az új megszólaló, Jóbhoz hasonlóan Isten végtelen nagyságát dicsőíti, melyhez mérten mi csupán tudatlan porszemek vagyunk. 

 

Hiába próbáljuk kikutatni az általa teremtett univerzumot, megszelídíteni és uralni a természet erőit, csak esetleges és tökéletlen megoldásokhoz jutunk. Ugyanakkor uralni igyekszünk környezetünket és a másik embert is – legalább annyira átmeneti sikerrel. Életünkre és kudarcainkra a megoldást csak Istenhez menekülve nyerhetjük el (5).

Jn 14,22–31

RÉ 264 MRÉ 348 

Zsengellér Józsefrss

Napi lelki táplálék

Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. Ez 1,4

Ez 1

„A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni...” (28). 

tovább

(13) „…amikor eljön Ő, az igazság Lelke…” (János 16,4b–15)[1]

ISTEN LELKÉNEK MUNKÁJÁRÓL VAN ITT SZÓ. – 1. Isten, Lelke által továbbra is velünk van! Tehát bíztat a mi Urunk, ne legyünk szomorúak! (4–7) – 2. Isten Lelke meggyőz, hitre vezet (8–11). 

tovább

ESZTER 6,14-8,2 - Egy bátor asszony

Személy szerint azt szeretném, ha „eszes asszonyként” figyelnének fel rám. Hihetetlenül bánt, ha valaki kétségbe vonja, hogy jogom van saját véleményt alkotni. 

tovább

2017. október 17. kedd

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

          

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább