Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Ez 37

Van-e szomorúbb és félelmetesebb látvány, mint amikor egy nép úgy néz ki, mint egy kiszáradt csontokkal teli völgy? 

Isten és a próféta is fájdalommal állapítja meg, hogy a választott nép ilyen kihaltnak, és pusztulásra ítéltnek tartja magát. Csakhogy Istennek más terve van népével. Ő látja a jövőt: Izráel népe újjáéled, mert a Lélek megeleveníti. Egyéni hitéleted sivárságát az Úr tudja élettel megtölteni. Gyülekezeti életünk siralmas állapotán is ő tud változtatni. Ami széttört, azt ő tudja újra eggyé tenni: a csontot a hússal; a testet a lélekkel, Júdát Izráellel... a gyülekezeteket Krisztussal.

Kol 3,12–17

RÉ 308 MRÉ 179 

Sándor Balázsrss

Napi lelki táplálék

…nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön! Mt 23,39/b

Mt 23,37–39

Isten küldötteivel sokszor bántak gonoszul az elvileg Istenhez tartozó emberek. Jézust is megfeszítették.

tovább

(11) „…látták az Istent, ettek és ittak.” (2Mózes 24)

ISTEN KÖZELSÉGE.[1] – 1. Isten szent, tiszta és tökéletes (9). Ezért Istent ember nem láthatja, csak közelségét tapasztalhatja meg (2; 9). Isten közelség jó. (Máté 17,4; Filippi 1,23)

tovább

1Sámuel 8, 10-22 - Lehet rosszul dönteni

Mivel gyerekeink erős személyiségek, már korán mérlegelni kezdtük, hogy mely témáknál mely egyértelmű iránymutatók a fontosak és mely témákban nem fogunk harcolni.

tovább

2018. március 21.

Az én beszédeim bennetek

Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. (Jn 15,7)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Akkor... mi lesz?

Egyre többet tud már az ember,
szédítő trónon ül az értelem,
előtte még megszólalni sem mer,
lenézett koldus lett az érzelem...
Mindenkinek a zsarnok parancsol,
a szintén trónra emelt önmaga,
érte süketen és vakon harcol
kegyetlenül. Egy "új kor" hajnala
kábítja el, ha riadtan megáll,
mert fél. Attól, hogy ez már a halál?!

tovább