Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Ez 37

Van-e szomorúbb és félelmetesebb látvány, mint amikor egy nép úgy néz ki, mint egy kiszáradt csontokkal teli völgy? 

Isten és a próféta is fájdalommal állapítja meg, hogy a választott nép ilyen kihaltnak, és pusztulásra ítéltnek tartja magát. Csakhogy Istennek más terve van népével. Ő látja a jövőt: Izráel népe újjáéled, mert a Lélek megeleveníti. Egyéni hitéleted sivárságát az Úr tudja élettel megtölteni. Gyülekezeti életünk siralmas állapotán is ő tud változtatni. Ami széttört, azt ő tudja újra eggyé tenni: a csontot a hússal; a testet a lélekkel, Júdát Izráellel... a gyülekezeteket Krisztussal.

Kol 3,12–17

RÉ 308 MRÉ 179 

Sándor Balázsrss

Napi lelki táplálék

Fiam, adj dicsőséget az ÚRnak, Izráel Istenének! Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Józs 7,19/b

Józs 7

„Ezért föllángolt az Úr haragja Izráel fiai ellen” (1). „Az Úr tökéletes engedelmességet kíván népétől... A titokban elkövetett bűn sem marad rejtve. 

tovább

(13) „Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből.” (Jób 36,26–37,13)

ISTEN FENSÉGE VITATHATATLAN, Isten igazsága kétségtelen, Isten örökkévalósága nélkülözhetetlen, és Isten szeretetéből fakad és újul meg minden élet. 

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább