Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6, 6–11 - Idő a jóra

Ismét szombat van, és Jézus ismét egy zsinagógában tanít. Hallgatói között van egy sorvadt kezű férfi. 

Ez a betegség nem életveszélyes, mégis el tudom képzelni, hogy ez a korlát meglehetősen megnehezítette és terhelte a férfi életét. Az írástudók és farizeusok árgus tekintete kíséri Jézust. Várják, mikor követ el hibát – és Jézus tudja ezt. Egyes zsidó tanítók csak életveszély esetén engedték meg a gyógyítást szombaton. Jézus – nem törődve ezzel – mindenki szeme láttára meggyógyítja a férfit. Azt gondolhatnánk, Jézus csak provokálni akart vagy a hatalmát bizonyítani. De ha alaposabban megvizsgáljuk, látjuk, hogy sokkal több rejlik cselekedete mögött. Jézus tudatosan gyógyít éppen szombaton. Még ha a férfi betegsége nem is életveszélyes, a gyógyulás lehetővé teszi számára a teljesen új „életet”. Ez a szombat lényege. A szombat Isten ajándéka, és akkor az embereknek jót kell megélniük. Jót tenni mindig helyes! A jó elmulasztása ezzel szemben „gonoszság”. Ez érvényes a többi napra is, de különösen a szombatra. A heti nyugalomnap nem szigorú szabályokat és tilalmakat jelent elsősorban, hanem Isten ajándéka az, ami jót tesz nekünk, embereknek.

***

Minél többet kapunk a csendes imában, annál többet tudunk továbbadni napi tetteinkben.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” Jn 11,25b

Lk 13,22–35

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (23–24). Nem tudjuk, ki a kérdező, de foglalkoztatja őt az üdvösség, az örök élet kérdése. 

tovább

(29) „Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl…” (Példabeszédek 11,17–31)

A valóságos szeretet – így az élet – forrása mindig az igazság Urához való ragaszkodás, vagyis az istenfélelem. Ez az igazság soha nem a mi igazságunk. Ez az igazság a teremtő és fenntartó Isten megváltó szeretete, aki a világmindenség tengelye.

tovább

Lukács 21,25–28 - Amikor eluralkodik a félelem

Az utolsó idők következő fázisához érünk, melyet Jézus a hallgatóságának ábrázol. Itt minden meginog, ami egykor stabilitást és tartást nyújtott. 

tovább

2018. március 8.

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: „Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt. (Mk 4:35-36)

 

 

tovább

Schalvm Rózsa: Istenről soha ne feledkezz el

Istenről soha ne feledkezz el,
gondolj Rá, amikor a nap felkel,
fénysugarakkal köszönt a reggel,
ébredésed, Neki köszönheted.

tovább