Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6, 6–11 - Idő a jóra

Ismét szombat van, és Jézus ismét egy zsinagógában tanít. Hallgatói között van egy sorvadt kezű férfi. 

Ez a betegség nem életveszélyes, mégis el tudom képzelni, hogy ez a korlát meglehetősen megnehezítette és terhelte a férfi életét. Az írástudók és farizeusok árgus tekintete kíséri Jézust. Várják, mikor követ el hibát – és Jézus tudja ezt. Egyes zsidó tanítók csak életveszély esetén engedték meg a gyógyítást szombaton. Jézus – nem törődve ezzel – mindenki szeme láttára meggyógyítja a férfit. Azt gondolhatnánk, Jézus csak provokálni akart vagy a hatalmát bizonyítani. De ha alaposabban megvizsgáljuk, látjuk, hogy sokkal több rejlik cselekedete mögött. Jézus tudatosan gyógyít éppen szombaton. Még ha a férfi betegsége nem is életveszélyes, a gyógyulás lehetővé teszi számára a teljesen új „életet”. Ez a szombat lényege. A szombat Isten ajándéka, és akkor az embereknek jót kell megélniük. Jót tenni mindig helyes! A jó elmulasztása ezzel szemben „gonoszság”. Ez érvényes a többi napra is, de különösen a szombatra. A heti nyugalomnap nem szigorú szabályokat és tilalmakat jelent elsősorban, hanem Isten ajándéka az, ami jót tesz nekünk, embereknek.

***

Minél többet kapunk a csendes imában, annál többet tudunk továbbadni napi tetteinkben.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

„…Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” Jn 9,33

Lk 10,1–20

Tanítványként feladatunk van: imádság, szolgálat, küldetés; mindenben a békesség eszközei lehetünk. 

tovább

(16) „…a bölcsesség megment…” (Példabeszédek 2)

Minden neves kultúrának van bölcsességirodalma. Ezt a mindenki számára ismert „műfajt” és keretet kihasználva fogalmazza meg a Példabeszédek könyve azt az egyetlen kincset, amit Isten népe kapott az ő Urától. A megszokott keret, a bölcsesség emlegetése a régi, de a tartalom teljesen új. 

tovább

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

tovább

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább