Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6, 6–11 - Idő a jóra

Ismét szombat van, és Jézus ismét egy zsinagógában tanít. Hallgatói között van egy sorvadt kezű férfi. 

Ez a betegség nem életveszélyes, mégis el tudom képzelni, hogy ez a korlát meglehetősen megnehezítette és terhelte a férfi életét. Az írástudók és farizeusok árgus tekintete kíséri Jézust. Várják, mikor követ el hibát – és Jézus tudja ezt. Egyes zsidó tanítók csak életveszély esetén engedték meg a gyógyítást szombaton. Jézus – nem törődve ezzel – mindenki szeme láttára meggyógyítja a férfit. Azt gondolhatnánk, Jézus csak provokálni akart vagy a hatalmát bizonyítani. De ha alaposabban megvizsgáljuk, látjuk, hogy sokkal több rejlik cselekedete mögött. Jézus tudatosan gyógyít éppen szombaton. Még ha a férfi betegsége nem is életveszélyes, a gyógyulás lehetővé teszi számára a teljesen új „életet”. Ez a szombat lényege. A szombat Isten ajándéka, és akkor az embereknek jót kell megélniük. Jót tenni mindig helyes! A jó elmulasztása ezzel szemben „gonoszság”. Ez érvényes a többi napra is, de különösen a szombatra. A heti nyugalomnap nem szigorú szabályokat és tilalmakat jelent elsősorban, hanem Isten ajándéka az, ami jót tesz nekünk, embereknek.

***

Minél többet kapunk a csendes imában, annál többet tudunk továbbadni napi tetteinkben.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában… ApCsel 8,15

2Móz 38

„Elkészítette a rézmedencét… az asszonyoknak a fémtükreiből…” (8). A szent hajlék és felszerelése készítésekor sok felajánlás történt. 

tovább

(10) „…amelyet Nagy Erőnek neveznek…” (Apostolok cselekedetei 8,9–25)

A látványos jelek veszélyesek is lehetnek (9). Ki van mögöttük? MILYEN ERŐK MŰKÖDNEK közben? Bizony „az erők” könnyen a gonosz romboló hatalmának játékszereivé tehetik a magát erősnek gondoló, valójában erőtlen és halandó embert (10). Csak az Isten ereje épít, minden más erő ront, rombol, letaszít (14–17).

tovább

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

tovább

2017. augusztus 8. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Utolsó

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább