Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

De ha pontosan odafigyelünk, akkor felfedezzük a különbségeket: Máté a „lelki” szegényeket szólítja meg, és azokat, akik éhezik az igazságosságot. Ott inkább egy belső tartásról van szó. Ezzel szemben Lukács evangéliuma inkább a „külső” helyzetét írja le azoknak, akik Jézus útját követik és ezáltal a szegényekhez, az éhezőkhöz, az üldözöttekhez és a gyászolókhoz tartoznak. Ezek szerint már a szegénység is erény? Vagy az éhség? Nem hangzik csúfolódásnak, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok az érintettek? Amikor Lukács ezeket a szavakat leírta, azt is mindig szem előtt tartotta, hogy a világ igazságtalanságai Jézus számára nem közömbösek. Az akkori társadalomban a lakosság öt százaléka tartozott csupán a közép- és felső réteghez. A maradék kilencvenöt százaléknak keményen kellett dolgoznia, hogy a legszükségesebbet megszerezze. Jézus nemcsak azért vált emberré, hogy megmutassa számunkra az Istenhez vezető utat. Újra meg újra Isten hatalmáról beszélt, amely megszabja, hogyan éljenek az emberek itt a földön. A kizsákmányolás nem tartozott a tervei közé. Isten nem akar olyan társadalmat, amelyik megengedi, hogy sokan elszegényedjenek. Ahol Isten birodalma gyarapodik, ott lakjanak az emberek testileg és lelkileg jól, nyerjenek vigasztalást és tudjanak örülni.

***

Mit tudunk ma aktívan azért tenni, hogy Isten országa gyarapodjon a földön? Milyen szervezeteket tudunk támogatni? Környezetünkben kiknek tudunk a gyakorlatban segíteni?rss

Napi lelki táplálék

„…Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” Jn 9,33

Lk 10,1–20

Tanítványként feladatunk van: imádság, szolgálat, küldetés; mindenben a békesség eszközei lehetünk. 

tovább

(16) „…a bölcsesség megment…” (Példabeszédek 2)

Minden neves kultúrának van bölcsességirodalma. Ezt a mindenki számára ismert „műfajt” és keretet kihasználva fogalmazza meg a Példabeszédek könyve azt az egyetlen kincset, amit Isten népe kapott az ő Urától. A megszokott keret, a bölcsesség emlegetése a régi, de a tartalom teljesen új. 

tovább

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

tovább

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább