Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

De ha pontosan odafigyelünk, akkor felfedezzük a különbségeket: Máté a „lelki” szegényeket szólítja meg, és azokat, akik éhezik az igazságosságot. Ott inkább egy belső tartásról van szó. Ezzel szemben Lukács evangéliuma inkább a „külső” helyzetét írja le azoknak, akik Jézus útját követik és ezáltal a szegényekhez, az éhezőkhöz, az üldözöttekhez és a gyászolókhoz tartoznak. Ezek szerint már a szegénység is erény? Vagy az éhség? Nem hangzik csúfolódásnak, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok az érintettek? Amikor Lukács ezeket a szavakat leírta, azt is mindig szem előtt tartotta, hogy a világ igazságtalanságai Jézus számára nem közömbösek. Az akkori társadalomban a lakosság öt százaléka tartozott csupán a közép- és felső réteghez. A maradék kilencvenöt százaléknak keményen kellett dolgoznia, hogy a legszükségesebbet megszerezze. Jézus nemcsak azért vált emberré, hogy megmutassa számunkra az Istenhez vezető utat. Újra meg újra Isten hatalmáról beszélt, amely megszabja, hogyan éljenek az emberek itt a földön. A kizsákmányolás nem tartozott a tervei közé. Isten nem akar olyan társadalmat, amelyik megengedi, hogy sokan elszegényedjenek. Ahol Isten birodalma gyarapodik, ott lakjanak az emberek testileg és lelkileg jól, nyerjenek vigasztalást és tudjanak örülni.

***

Mit tudunk ma aktívan azért tenni, hogy Isten országa gyarapodjon a földön? Milyen szervezeteket tudunk támogatni? Környezetünkben kiknek tudunk a gyakorlatban segíteni?rss

Napi lelki táplálék

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” Jn 11,25b

Lk 13,22–35

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…” (23–24). Nem tudjuk, ki a kérdező, de foglalkoztatja őt az üdvösség, az örök élet kérdése. 

tovább

(29) „Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl…” (Példabeszédek 11,17–31)

A valóságos szeretet – így az élet – forrása mindig az igazság Urához való ragaszkodás, vagyis az istenfélelem. Ez az igazság soha nem a mi igazságunk. Ez az igazság a teremtő és fenntartó Isten megváltó szeretete, aki a világmindenség tengelye.

tovább

Lukács 21,25–28 - Amikor eluralkodik a félelem

Az utolsó idők következő fázisához érünk, melyet Jézus a hallgatóságának ábrázol. Itt minden meginog, ami egykor stabilitást és tartást nyújtott. 

tovább

2018. március 8.

Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: „Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt. (Mk 4:35-36)

 

 

tovább

Schalvm Rózsa: Istenről soha ne feledkezz el

Istenről soha ne feledkezz el,
gondolj Rá, amikor a nap felkel,
fénysugarakkal köszönt a reggel,
ébredésed, Neki köszönheted.

tovább