Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,20–23 - Boldogok a szegények!

Olvasáskor nyilván feltűnt, hogy Jézusnak ezek az ígéretei nagyon hasonlítanak a Boldogmondásokra, amelyeket Máté evangéliumában is olvashatunk (Mt 5,1–12). 

De ha pontosan odafigyelünk, akkor felfedezzük a különbségeket: Máté a „lelki” szegényeket szólítja meg, és azokat, akik éhezik az igazságosságot. Ott inkább egy belső tartásról van szó. Ezzel szemben Lukács evangéliuma inkább a „külső” helyzetét írja le azoknak, akik Jézus útját követik és ezáltal a szegényekhez, az éhezőkhöz, az üldözöttekhez és a gyászolókhoz tartoznak. Ezek szerint már a szegénység is erény? Vagy az éhség? Nem hangzik csúfolódásnak, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok az érintettek? Amikor Lukács ezeket a szavakat leírta, azt is mindig szem előtt tartotta, hogy a világ igazságtalanságai Jézus számára nem közömbösek. Az akkori társadalomban a lakosság öt százaléka tartozott csupán a közép- és felső réteghez. A maradék kilencvenöt százaléknak keményen kellett dolgoznia, hogy a legszükségesebbet megszerezze. Jézus nemcsak azért vált emberré, hogy megmutassa számunkra az Istenhez vezető utat. Újra meg újra Isten hatalmáról beszélt, amely megszabja, hogyan éljenek az emberek itt a földön. A kizsákmányolás nem tartozott a tervei közé. Isten nem akar olyan társadalmat, amelyik megengedi, hogy sokan elszegényedjenek. Ahol Isten birodalma gyarapodik, ott lakjanak az emberek testileg és lelkileg jól, nyerjenek vigasztalást és tudjanak örülni.

***

Mit tudunk ma aktívan azért tenni, hogy Isten országa gyarapodjon a földön? Milyen szervezeteket tudunk támogatni? Környezetünkben kiknek tudunk a gyakorlatban segíteni?rss

Napi lelki táplálék

Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában… ApCsel 8,15

2Móz 38

„Elkészítette a rézmedencét… az asszonyoknak a fémtükreiből…” (8). A szent hajlék és felszerelése készítésekor sok felajánlás történt. 

tovább

(10) „…amelyet Nagy Erőnek neveznek…” (Apostolok cselekedetei 8,9–25)

A látványos jelek veszélyesek is lehetnek (9). Ki van mögöttük? MILYEN ERŐK MŰKÖDNEK közben? Bizony „az erők” könnyen a gonosz romboló hatalmának játékszereivé tehetik a magát erősnek gondoló, valójában erőtlen és halandó embert (10). Csak az Isten ereje épít, minden más erő ront, rombol, letaszít (14–17).

tovább

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

tovább

2017. augusztus 8. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Utolsó

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább