Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

Izgatott voltam, mert már nem a „komfortzónában” mozogtam. Különböző hallgatók ültek körülöttem, akik ki tudja, milyen keresztény háttérrel rendelkeztek. A bemutatkozási kör alatt arra gondoltam: „Ő keresztény.”” Ő inkább nem.” „Ő bizonyosan, benne pedig nem is vagyok biztos…” Hirtelen tudatosult bennem, mit is csinálok: azon ítélkeztem, hogy ki keresztény és ki nem! Hogy jövök én ehhez? Ma így gondolom: Hogyan tehettem? Természetesen féltem egy kicsit attól, hogy az egyetemen milyen véleményeknek és támadásoknak leszek kitéve. Nyilván tájékozódni akartam, megpróbáltam olyanokat találni, akikre majd támaszkodhatom. Ha ítélkezni kezdünk, ki tartozik közénk és ki nem, akkor Isten trónjára emeljük magunkat. Ne ítélkezzünk vagy bíráskodjunk! Ez egyedül Istenre tartozik. Mi adjunk, bocsássunk meg és legyünk irgalmasak! Tapasztalatom szerint fel kell adnom „fekete-fehér” látókörömet, amikor Jézust követem. Ez alázatosságot jelent és Isten ítélőképességébe vetett bizalmat. Felismertem, hogy sokat tanulhatok a feministáktól, a liberálisoktól, a konzervatívoktól, a tradicionalistáktól, a kötekedőktől, ha nem elítélően, hanem nyitottan fogadom őket. Ha Isten befogadja őket, akkor nekem is ezt kell tennem.

***

Jézus követése azt jelenti, hogy az irgalmas szeretetet osszuk meg minden emberrel.

Ferenc Páparss

Napi lelki táplálék

„…Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” Jn 9,33

Lk 10,1–20

Tanítványként feladatunk van: imádság, szolgálat, küldetés; mindenben a békesség eszközei lehetünk. 

tovább

(16) „…a bölcsesség megment…” (Példabeszédek 2)

Minden neves kultúrának van bölcsességirodalma. Ezt a mindenki számára ismert „műfajt” és keretet kihasználva fogalmazza meg a Példabeszédek könyve azt az egyetlen kincset, amit Isten népe kapott az ő Urától. A megszokott keret, a bölcsesség emlegetése a régi, de a tartalom teljesen új. 

tovább

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

tovább

2019. február 27. hétfő

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR… (2Kir 18:3)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább