Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 2,1–23 - Észrevéve

Új helyre költöztem és már megint egy idegen gyülekezetben megyek istentiszteletre. Újak a helyiségek, szétnézek és keresek egy helyet.

Az istentisztelet után odafordul hozzám a szomszédom és üdvözöl: „Helló, korábban még nem láttalak. Új vagy itt?” Milyen jól esnek szavai! Jó, hogy észrevesz és látja, hogy új vagyok itt. Így lehetőséget ad a kapcsolatfelvételre. Hogy érezhette magát Ruth, amikor Boáz észrevette őt? Meglátta, kedvesen fogadta, szóba állt vele, megosztotta vele a kenyeret, és engedte, hogy felszedje az elhullott kalászokat, sőt vizet és ételt ad neki. A túlélés biztosítva van. Boáz azzal, hogy megosztja vele az élelmet és kiáll mellette, segít a menekült asszonynak, hogy megvesse lábát az új földön. Ez meglepi Ruthot, olyannyira, hogy megkérdi Boázt, idegenként mivel talált kegyelmet nála. Boáz azt válaszolja neki, hogy észrevette az anyósával tett jócselekedeteit. Isten is észrevette Ruthot. Mert Ruth Istennél keresett menedéket. Így nem csak Boáz gondoskodik Ruthról, hanem maga Isten is.

***

Szakítsunk magunknak időt ma vagy a következő napokban arra, hogy észrevegyük az újat, idegent az utcában, gyülekezetben, vagy a munkahelyen. Menjünk oda hozzá!rss

Napi lelki táplálék

A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek. ApCsel 11,29

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). 

tovább

(29) „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták…” (Apostolok cselekedetei 11,27–30)

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. 

tovább

LUKÁCS 14,7–14 - A megfelelő helyen

„A Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete tisztelettel meghívja..” Ez állt az Evangélikus Egyház külföldi missziója búcsúünnepségére szóló meghívóján. Mint egy álomban! 

tovább

2017. augusztus 19. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Mester

Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Mt 8,19)

 

tovább

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája,

Christus hitinek igaz plántálója,

Bálványozásnak eltávoztatója

És elrontója.

 

Kegyes voltából irgalmas Istennek,

Adatott mennyből a magyar nemzetnek,

Hogy őáltala útját igaz hitnek,

Tanulná, s szentségnek.

tovább