Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 19,28–40 - Jézus hatással van

A politikusok, különösen a választási kampány idején, bármi áron megpróbálják jó színben feltüntetni magukat. A filmsztárok és énekesek egyre népszerűbbek akarnak lenni a tömegek körében. 

De mi hétköznapi emberek is törekszünk arra, hogy amennyire csak lehetséges, a legjobb oldalunkról mutassuk meg magunkat. A másokra gyakorolt hatás érdekében mindannyian megpróbáljuk elrejteni sötét oldalunkat, hogy jobbnak látszódjunk, mint amilyenek valójában vagyunk. Jézus ennek éppen az ellenkezőjét teszi. Felfedi magát (11) és inkább kevesebbnek akar látszani (szamárcsikón lovagol), és mégis hihetetlen hatással van az emberekre. Például, egy vadidegen fenntartás nélkül a tanítványoknak adja a szamarát. Az út mellett állók hódolattal telve terítik elé fölső ruhájukat, amerre csak halad. A tömegek üdvrivalgással köszöntik, és úgy ünneplik, mint az Isten által küldött királyt… A farizeusok pedig dühösek, és le akarják rántani a nép szeméről a leplet.

Jézus tehát teljesen önazonos, és ezzel bizalmat, odaadást és lelkesedést vált ki – de ellentmondást és ellenállást is szül. Pont úgy, mint ahogyan ma is! Nem játssza meg magát, hogy jobb színben tűnjön fel. Hatalmával bennünk akar hatni – és rajtunk keresztül a világban. Ezek nem üres ígéretek, mögöttük Isten teljhatalma áll, amely bennünk is munkálkodni akar.rss

Napi lelki táplálék

A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. ApCsel 8,6

2Móz 37

„A kerúbok szárnya ki volt terjesztve fölötte…” (9). A szövetségláda elkészült. A tetején kerúbok, Isten trónjának őrzői álltak, kiterjesztett szárnnyal. 

tovább

(4) „…szétszóródtak, elmentek, és hirdették az Igét.” (Apostolok cselekedetei 8,1–8)

István halála után a jeruzsálemi gyülekezetből elüldözték a görög nyelvű (hellenista) zsidókeresztyéneket, így a még megmaradt hat diakónust is. Az apostolok Jeruzsálemben maradhattak, hiszen ők mindennap a templomban tanítottak, szinte ott éltek, ezért úgy tekintettek rájuk, mint a zsidóság egy szigorúbb, hívőbb szárnyára.

tovább

ÁMÓSZ 3,1–8 - A nemesség kötelez!

Ismerős ez a szólás? Azt jelenti, hogy egy bizonyos társadalmi pozíció az annak megfelelő viselkedésformára kötelez.

tovább

2017. augusztus 7. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Első

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább