Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 20,20–26 - Megkülönböztetni a hangokat

Az írástudók és vezető papok besúgókat küldenek Jézushoz, hogy megbuktassák. Ilyen "besúgó", alattomos hangok az én életemben is jelen vannak. 

Néha kívülről, néha belülről érkeznek. Olyan hangok, melyek Jézust el akarják távolítani az életemből. Néha nagyon törvénytisztelőnek adják ki magukat, bár vallásosnak tűnnek, de nem Istentől jönnek. Néha olyan hangok ezek, melyek dicsérettel hálóznak be, és azt mondják, jobban csinálom, mint a többiek. Ezért olyan fontos megkülönböztetni, hogy honnan jönnek a hangok. Istent kell kérdezni erről. Megvizsgálni, hogy Istenhez közelebb visznek-e ezek a hangok, vagy csak az egómat erősítik? Jézus átlátja egyből a kémek cselvetését. Bár halálosan komoly a helyzet, rafinált humorral reagál. Felszólítja őket, hogy mutassanak neki egy dénárt, a hivatalos adópénzt. Ezen a császár képe szerepelt és "Isten fia" felirattal volt ellátva. Egy ilyen pénz a hívő zsidók számára istenkáromlásnak minősült és megérinteni sem volt szabad! A kémek azonban megmutatták Jézusnak az érmét. Nem voltak tehát annyira vallásosak, mint ahogy mutatták. Jézus hagyja, hogy ők maguk válaszolják meg kérdésüket. Számára világos: az érme a császár képével lehet a császáré és vissza is kerülhet hozzá, de az ember Isten képét viseli. Ezért az Ő tulajdona és egyedül az Ő szolgálatában állhat!

***

Jézus idején Tibériusz római császár volt hatalmon. A dénár egyik oldalán az ő arca szerepelt azzal a felirattal, hogy "Tibériusz Császár, az isteni Augusztusz fia".rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább