Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 1,21–28 - Bátorság és hűség a hitbe

Jól ismerjük azt, amikor szükséghelyzetünkben ígéreteket teszünk Istennek? De ha a veszély elmúlik, akkor ígéretünk könnyen feledésbe merül. Annánál ez más.

Tudja, kinek kell megköszönnie a gyermekáldást. Isten meghallgatta imádságát és megajándékozta a vágyott gyermekkel, aki Isten szeretetének és jóságának jele. Nem tudjuk pontosan, milyen idős Sámuel, amikor Anna a szoptatást abbahagyja, és elviszi őt a templomsátorhoz. A legtöbb bibliamagyarázó abból indul ki, hogy abban az időben körülbelül hároméves korig szoptatták a gyermekeket. Anyaként el tudom képzelni, milyen nehéz lehetett ennyi idős korban a gyermeket idegen kézbe adni. Anna számára mégsem idegen kéz Élié. Amikor átadja neki gyermekét, a hatalmas és gondoskodó Isten kezébe teszi le. Bízik abban, hogy Isten, aki az ő életét is jó irányba terelte, fiáról, Sámuelről is gondoskodni fog. Amikor Isten könyörgésemet a baj idején meghallgatja, nem vár el semmilyen viszonzást. Könyörületből cselekszik. De ha jóságát nem felejtem el, és teljesen ráhagyatkozom, abból további áldás következhet. Anna története mutatja, milyen nagy dolgokat tud Isten véghezvinni, ha hitbeli bátorságot és hűséget talál nálunk.

***

Isten nem eredményességet kíván tőlünk, hanem hűséget.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább