Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 1,21–28 - Bátorság és hűség a hitbe

Jól ismerjük azt, amikor szükséghelyzetünkben ígéreteket teszünk Istennek? De ha a veszély elmúlik, akkor ígéretünk könnyen feledésbe merül. Annánál ez más.

Tudja, kinek kell megköszönnie a gyermekáldást. Isten meghallgatta imádságát és megajándékozta a vágyott gyermekkel, aki Isten szeretetének és jóságának jele. Nem tudjuk pontosan, milyen idős Sámuel, amikor Anna a szoptatást abbahagyja, és elviszi őt a templomsátorhoz. A legtöbb bibliamagyarázó abból indul ki, hogy abban az időben körülbelül hároméves korig szoptatták a gyermekeket. Anyaként el tudom képzelni, milyen nehéz lehetett ennyi idős korban a gyermeket idegen kézbe adni. Anna számára mégsem idegen kéz Élié. Amikor átadja neki gyermekét, a hatalmas és gondoskodó Isten kezébe teszi le. Bízik abban, hogy Isten, aki az ő életét is jó irányba terelte, fiáról, Sámuelről is gondoskodni fog. Amikor Isten könyörgésemet a baj idején meghallgatja, nem vár el semmilyen viszonzást. Könyörületből cselekszik. De ha jóságát nem felejtem el, és teljesen ráhagyatkozom, abból további áldás következhet. Anna története mutatja, milyen nagy dolgokat tud Isten véghezvinni, ha hitbeli bátorságot és hűséget talál nálunk.

***

Isten nem eredményességet kíván tőlünk, hanem hűséget.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább