Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

Ahhoz, hogy Saul egymaga megértse, előbb meg kell élnie, hogy Sámuel szavai beteljesülnek. A probléma a szamarakkal tisztázódik, és Saul valami különlegeset tapasztal meg, próféták csoportjában önkívületi állapotba kerül. A döntő ebben az, hogy Isten Lelkével töltekezik be. Ezen mélyen elcsodálkoznak az emberek, mert Sault eddig nem így ismerték. Amikor Isten elhív, akkor hirtelen minden megváltozik. Saul még nem tudja mit jelent számára, hogy Izráel népének vezére lehet. De Isten felkészíti és felvértezi rá. Sajnos, Saul élettörténete tragikus példa arra, hogy emberek elveszíthetik az elhívásukat, ha nem élnek Istennel kapcsolatban. Isten útjai számunkra nem kiszámíthatók. Én képes lennék-e ilyen váratlanul Isten vezetésére hagyatkozni? Isten felhasznál bennünket, embereket, hogy az Ő birodalmát építsük és Ő tesz képessé erre. Saulnál ez hétköznapjai közepette történik, amikor úgy tűnik, minden rosszul megy, Lehet. Isten nekem is valami újat akar mutatni, amikor nem minden a terv szerint halad ...

***

 Mennyei Atyám, hadd ismerjem föl az elhívásom és azt éljem meg Veled kapcsolatban. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jn 21,4

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” (1) a Tibériás-tengernél, azaz a Galileai-tónál. Tanítványai először nem ismerték fel. 

tovább

(4) „Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon…” (Zsoltárok 141)

Emlékszem egy völgyre, amiben egy erkélyen ülve gyönyörködtem. Alattam a völgy mélyén csobogó patak. Előttem pedig teljes panorámában a túlsó oldal, ragyogó napfényben. Július végén csodálhatom mindig ezt a látványt. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Németből ford.: Haraszti Sándor: Üzenet a jó Istentől

A kis virág az útfélen
mosolyogva rád nevet!
Tudod-e, hogy ez csendesen
Istentől üzenet?
Istentől üzenet.

tovább