Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 10,1-12 - Amikor Isten elhív

Még semmi nem nyilvános. Sámuel felkeni Sault olajjal. Ez azt jelképezi, hogy Isten különleges szolgálatba helyezi őt. 

Ahhoz, hogy Saul egymaga megértse, előbb meg kell élnie, hogy Sámuel szavai beteljesülnek. A probléma a szamarakkal tisztázódik, és Saul valami különlegeset tapasztal meg, próféták csoportjában önkívületi állapotba kerül. A döntő ebben az, hogy Isten Lelkével töltekezik be. Ezen mélyen elcsodálkoznak az emberek, mert Sault eddig nem így ismerték. Amikor Isten elhív, akkor hirtelen minden megváltozik. Saul még nem tudja mit jelent számára, hogy Izráel népének vezére lehet. De Isten felkészíti és felvértezi rá. Sajnos, Saul élettörténete tragikus példa arra, hogy emberek elveszíthetik az elhívásukat, ha nem élnek Istennel kapcsolatban. Isten útjai számunkra nem kiszámíthatók. Én képes lennék-e ilyen váratlanul Isten vezetésére hagyatkozni? Isten felhasznál bennünket, embereket, hogy az Ő birodalmát építsük és Ő tesz képessé erre. Saulnál ez hétköznapjai közepette történik, amikor úgy tűnik, minden rosszul megy, Lehet. Isten nekem is valami újat akar mutatni, amikor nem minden a terv szerint halad ...

***

 Mennyei Atyám, hadd ismerjem föl az elhívásom és azt éljem meg Veled kapcsolatban. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az ÚR, mert egy lévita lett a papom. Bír 17,13

Bír 17

Ez a félreérthető történet nem a „bálványozásról” szól. A megrövidített anya, fia bűnvallása után megbocsát, melynek eredményeként átka elfordul a megátkozottról. 

tovább

(15) „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,9–20)

A feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak. Márk itt is hangsúlyozza a tanítványok hitetlenségét. Márk végig egy negatív tanítványképet állított elénk (14). Ezzel azt hangsúlyozta, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka. Ma is az! Senki se kérkedjék! (Efezus 2,8)

tovább

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

tovább

2018. július 16.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Sík Sándor: Harangvirág

Harangvirág az erdő közepén,
Az ünnepélyes hűvösön
Simító szellőn meghajol felém
És rámköszön:

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

tovább