Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 12,1-5 - Hiánytalan és feddhetetlen

Saul király megszerezte első győzelmét (1Sám 11), Sámuel pedig elbúcsúzik. Most már nincs szükség egy bírára, aki vezeti a népet. 

Nem lehetett semmit sem Sámuel szemére vetni – irigylésre méltó helyzet ez! Sámuel jó vezető volt, akkor is, ha fiai nem olyanok voltak, mint ő. Neki azonban semmilyen erkölcsi vagy lelki hibát nem lehetett felhánytorgatni. Ami a személyét vagy a hivatását illeti, ebben az életszakaszban nyugodtan fejezi be pályafutását és adja át a felelősséget a királynak. Sámuel egész életében szolgálta Istent és közbenjárt az emberekért. Most egy új szakasz kezdődik az életében. Így jó visszanézni, és mindent teljes rendben hagyva elköszönni. Hogyan kezelem az életem különböző szakaszait? Ha én most mérlegre teszem azt az életszakaszt, amiben jelenleg vagyok, a mérleg nem olyan hibátlan helyzetbe áll be, mint Sámuel esetében. Ha végiggondolom életem időszakait, akkor hibákat is találok. Vagy bizonyos kétségeim is vannak, hogy vajon helyes volt-e, ami mellett anno döntöttem. Hasznos azonban az, ha bizonyos pontokon húzok egy záróvonalat. Ez magában foglalja a hálát mindenért, ami sikerült. És ugyanúgy a kérést is a megbocsátásra a hibák vagy mulasztások miatt. Ezzel egy új kezdet válik lehetővé. Egy ilyen, a személyes életemre vonatkozó leltárt szeretnék beütemezni újra meg újra.

 rss

Napi lelki táplálék

„…A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Jn 16,33b

Lk 22,1–6

A titkolózásba burkolt félelem (2.6) és nyereségvágy sok sátáni terv táptalaja (3–5). Figyeljünk nagyon, mert az ezen a talajon burjánzó leleményesség nemcsak a kovásztalan kenyerek (1), hanem a feltámadás ünnepét is meglophatja! 

tovább

(2) „…népét pedig az Úr karolja át…” (Zsoltárok 125)

Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át (2) – hallhattuk a Zsoltárból. Aki az Úrban bízik, az bizonyosságban él. MIT JELENT BIZONYOSSÁGBAN ÉLNI?

tovább

LUKÁCS 22,54–62 - Szemkontaktus

Egy ünnepségen kisfiam a vacsoránál a kólásüveg után nyúl, pedig jól tudja, hogy ilyen későn már nem szabad kólát innia.

tovább

2018. április 8.

Önfeláldozó szeretet

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Jn 15,13)

tovább

Füle Lajos: Az eltemethetetlen

Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!

tovább