Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 15,24-31A - Látszat és valóság

Sámuel utolsó látogatása Saulnál. A királyt félelem fogja el, amint a helyzet komolysága tudatosul benne. 

Most úgy tűnik, hogy megbánja, amit tett, amikor látja, hogy mit veszít. Valódi megbánás ez vagy csak egy kísérlet, hogy mentse magát? Nem egyedül magát érzi bűnösnek, hanem embereire is hivatkozik. Bocsásson meg neki Sámuel, ne az Isten. Közvetlen kapcsolatban áll-e Istennel vagy csak mások elvárásának akar eleget tenni, kérdezem magamtól. Sámuel ebbe nem megy bele. Engedelmes és nem hagyja magát eltéríteni. Sámuel palástjáról leszakadt szövetdarab jelképezi a végleges szakítást. Saul többé nem az az ember, akivel Isten a népét vezetni akarja. Isten ekkor már másra tekint. Noha Saul még 15 évig király marad, Isten ebben a pillanatban leváltja őt. Mind a kinevezése, mind az elbocsátása a homályban történik. Kívülről minden úgy látszik, hogy marad a régiben. Sámuel utoljára kíséri el Sault imádkozni. A presztízs láthatóan fontos Saul számára, de Istent ezzel nem tudja lekenyerezni. A 35. versben olvassuk, hogy Sámuel bánkódott, hogy Saul nem követi Isten parancsát. A végsőkig bízik Saulban. Az Istennek való engedelmesség nem tesz mindig boldoggá. Ennek ellenére a Vele való közösség minden másnál fontosabb.

***

Mennyei Atyánk, kérlek, adj nekem világos látást azokra a dolgokra, amelyek számodra fontosak, és segíts abban, hogy akaratod szerint éljek. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

De ha abból, amid lesz, valamit az ÚRnak szentelsz, vagy fogadalommal felajánlasz, azt vidd el magaddal arra a helyre, amelyet kiválaszt az ÚR. 5Móz 12,26

1Móz 27,1–33

„…Jákób éppen csak kijött apjától, Izsáktól, amikor a bátyja, Ézsau is megjött a vadászatból” (30). Ha csalsz, leginkább önmagadat csapod be. 

tovább

(34) „Íme, az én anyám és az én testvéreim.” (Márk 3,31–35)

VÉR SZERINTI ÉS LELKI CSALÁD.

– 1. Döbbenetes a kontraszt: Jézus a sokasággal bent van egy házban (20), a hozzátartozói pedig kint megálltak és beküldtek érte valakit, hívatták őt. 

tovább

2 SÁMUEL 15,1–16 - Stratégiai játék

Absolon, Dávid harmadik fia egy dörzsölt stratéga. Két éven keresztül tette a szépet az embereknek, megnyerte a szíveiket, bebiztosította a maga helyét a népszerűségi lista elején. 

tovább

2018. május 28.

„Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak.” (ApCsel 11:25-26)

 

tovább

Reviczky Gyula: Miatyánk

Urunk, atyánk, az ég lakója;

A csillagoknak alkotója,

Ki fenntartod mindenütt a rendet;

Dicsőség a te nagy nevednek!

tovább