Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 22,54–62 - Szemkontaktus

Egy ünnepségen kisfiam a vacsoránál a kólásüveg után nyúl, pedig jól tudja, hogy ilyen későn már nem szabad kólát innia.

 Szemkontaktust keresek vele, felhúzom szemöldökömet és rosszallóan csóválom a fejemet. Kisfiam azonnal elengedi a kólás üveget. Szavak nélkül is megértett. Mely jelentőségteljes pillantásokra tudunk visszaemlékezni? Talán a szülők szigorú vagy szeretetteljes pillantására? Esetleg egy barátnő csalafinta kacsintására? A tanár csalódott arckifejezésére? Partnerünk szerelmes pillantására? Az edző bátorító tekintetére? A pillantásoknak nagy hatalmuk van. Bátorítanak, segítenek, vezetnek vagy elbizonytalanítanak. Vajon Jézus hogyan tekintett Péterre? Ő sohasem fordítja el a fejét. Tanítványa csődöt mondása ellenére is kapcsolatot keres vele. Folytatja Péterrel, amit elkezdett. Mennyire jót tesz a lelkemnek ez a gondolat! Még ha hibázom is – Jézus hűséges marad! Jézus tekintete sokkal mélyebbre hatol. A külsőségek mögé néz, és belelát a szívünkbe. Úgy képzelem, Jézus szeretetteljesen tekintett barátjára. Ismerte Péter szívbeli tartását és gondolatait. Mégse adta fel. Úgy gondolom, éppen ez a szeretetteljes pillantás segített Péternek árulása súlyát felfogni, és azt könnyek között megbánni.

 rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább