Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 22,54–62 - Szemkontaktus

Egy ünnepségen kisfiam a vacsoránál a kólásüveg után nyúl, pedig jól tudja, hogy ilyen későn már nem szabad kólát innia.

 Szemkontaktust keresek vele, felhúzom szemöldökömet és rosszallóan csóválom a fejemet. Kisfiam azonnal elengedi a kólás üveget. Szavak nélkül is megértett. Mely jelentőségteljes pillantásokra tudunk visszaemlékezni? Talán a szülők szigorú vagy szeretetteljes pillantására? Esetleg egy barátnő csalafinta kacsintására? A tanár csalódott arckifejezésére? Partnerünk szerelmes pillantására? Az edző bátorító tekintetére? A pillantásoknak nagy hatalmuk van. Bátorítanak, segítenek, vezetnek vagy elbizonytalanítanak. Vajon Jézus hogyan tekintett Péterre? Ő sohasem fordítja el a fejét. Tanítványa csődöt mondása ellenére is kapcsolatot keres vele. Folytatja Péterrel, amit elkezdett. Mennyire jót tesz a lelkemnek ez a gondolat! Még ha hibázom is – Jézus hűséges marad! Jézus tekintete sokkal mélyebbre hatol. A külsőségek mögé néz, és belelát a szívünkbe. Úgy képzelem, Jézus szeretetteljesen tekintett barátjára. Ismerte Péter szívbeli tartását és gondolatait. Mégse adta fel. Úgy gondolom, éppen ez a szeretetteljes pillantás segített Péternek árulása súlyát felfogni, és azt könnyek között megbánni.

 rss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább