Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

Jézus a tanítványait azokra az időre készíti fel, amikor szemmel láthatóan már nem lesz köztük. Megérthetik és meg kell, hogy értsék mindazt, ami számukra korábban érthetetlen volt. Olyan szívesen ott lettem volna ezen a beszélgetésen! Jézus a tanítványainak két megbízást ad: várjanak a Szentlélekre és segítségével hirdessék, amit Vele megéltek. Ez a megbízás ma számunkra is érvényes. Számomra óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor megértettem, hogy nem vagyok bíró mások többé- kevésbé jámbor viselkedése felett, és nem kell igazolnom, miért engedi Isten a sok szörnyűséget ezen a világon. Nem ez a megbízatásom. Nem kell mindent megértenem és megmagyaráznom. Csak arról kell beszélnem, amit Istennel átéltem és átélek. Ez gyakran elég nehéz, és néha hiányzik is hozzá a bátorságom. Majdnem ilyen nehezemre esik, hogy Jézusra és a Szentlélekre várjak. Gyakran előfordul, hogy csak utólag tűnik fel, hogy nem kerestem az Ő akaratát.

***

Nyisd ki fülemet, hogy tanuljak meg Rád hallgatni és Rád várni! Nyisd ki a számat, hogy arról beszéljek, amit Veled átélek, Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek! ApCsel 11,18

1Krón 26

„Amikor... felkeresték őket, és találtak köztük kiváló vitézeket...” (31). Gondoltad-e már úgy, amikor levetted a tekinteted Jézusról, és csak a körülményeidre néztél (Mt 14,30), hogy egyedül vagy a hitben és a szolgálatban? 

tovább

(17) „…ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” (Apostolok cselekedetei 11,1–18)

– A jeruzsálemi gyülekezetben SZÁMONKÉRTÉK Pétert a pogány Kornéliusz megtérése kapcsán (1–4). Súlyos kérdést kellett tisztázni: zsidó- és pogánykeresztyének viszonyát, együtt pedig Jézus Krisztushoz való viszonyukat, ledönthetetlennek tűnő válaszfalak leomlását, ezeknek minden megcsontosodott részleteivel együtt.

 

tovább

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

tovább

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

tovább

Tiele -Winckler Éva (Fordította: Túrmezei Erzsébet: Hozzád kötötten - mégis szabadon

Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.

tovább