Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

Jézus a tanítványait azokra az időre készíti fel, amikor szemmel láthatóan már nem lesz köztük. Megérthetik és meg kell, hogy értsék mindazt, ami számukra korábban érthetetlen volt. Olyan szívesen ott lettem volna ezen a beszélgetésen! Jézus a tanítványainak két megbízást ad: várjanak a Szentlélekre és segítségével hirdessék, amit Vele megéltek. Ez a megbízás ma számunkra is érvényes. Számomra óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor megértettem, hogy nem vagyok bíró mások többé- kevésbé jámbor viselkedése felett, és nem kell igazolnom, miért engedi Isten a sok szörnyűséget ezen a világon. Nem ez a megbízatásom. Nem kell mindent megértenem és megmagyaráznom. Csak arról kell beszélnem, amit Istennel átéltem és átélek. Ez gyakran elég nehéz, és néha hiányzik is hozzá a bátorságom. Majdnem ilyen nehezemre esik, hogy Jézusra és a Szentlélekre várjak. Gyakran előfordul, hogy csak utólag tűnik fel, hogy nem kerestem az Ő akaratát.

***

Nyisd ki fülemet, hogy tanuljak meg Rád hallgatni és Rád várni! Nyisd ki a számat, hogy arról beszéljek, amit Veled átélek, Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább