Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,16–23 - Légy önmagad!

„Nem csinálok bolondot magamból!” – zsörtölődik a mellettem ülő, amikor a műsorvezető arra kéri, hogy asszisztáljon egy feladathoz. 

Én is hasonlóképpen vagyok, utálom, amikor sok ember előtt kínos játékokban kell résztvennem, vagy kellemetlen kérdésekre kell válaszolnom. Ezért van az, hogy kabaré- vagy humoresteken nem ülök az első sorba, nehogy kiszólítsanak. Milyen ősi vágyunk, hogy mások előtt a pozitív oldalunkat mutassuk, és a gyengeségeinket eltakarjuk! Ez sokszor hatásos védekezési mechanizmus, de gyakran megakadályozza, hogy hitelesen viselkedjünk. A templomban vagy a gyülekezetben nem kellene legyőznünk félelmünket? Itt igazán őszintén viselkedhetnénk. De gyakran nem merek. A dicsőítés alatt például előfordul. hogy szívesen térdre borulnék, vagy táncolnék, de rögtön arra gondolok, mit szólnának a többiek? Dávid nem gondol erre. Habár ellenszenvvel és megvetéssel találkozik, mégis olyan módon tiszteli az Istent, ahogy jónak tartja. Magyarázata engem is arra ösztönöz, hogy vessem le a szégyenlősségemet ebben a kérdésben.

***

Ki, vagy mi akadályoz meg abban, hogy a hitéletünket hitelesen alakítsuk? Hogyan tudnánk az ezzel kapcsolatos félelmeinket levetkőzni?rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább