Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,16–23 - Légy önmagad!

„Nem csinálok bolondot magamból!” – zsörtölődik a mellettem ülő, amikor a műsorvezető arra kéri, hogy asszisztáljon egy feladathoz. 

Én is hasonlóképpen vagyok, utálom, amikor sok ember előtt kínos játékokban kell résztvennem, vagy kellemetlen kérdésekre kell válaszolnom. Ezért van az, hogy kabaré- vagy humoresteken nem ülök az első sorba, nehogy kiszólítsanak. Milyen ősi vágyunk, hogy mások előtt a pozitív oldalunkat mutassuk, és a gyengeségeinket eltakarjuk! Ez sokszor hatásos védekezési mechanizmus, de gyakran megakadályozza, hogy hitelesen viselkedjünk. A templomban vagy a gyülekezetben nem kellene legyőznünk félelmünket? Itt igazán őszintén viselkedhetnénk. De gyakran nem merek. A dicsőítés alatt például előfordul. hogy szívesen térdre borulnék, vagy táncolnék, de rögtön arra gondolok, mit szólnának a többiek? Dávid nem gondol erre. Habár ellenszenvvel és megvetéssel találkozik, mégis olyan módon tiszteli az Istent, ahogy jónak tartja. Magyarázata engem is arra ösztönöz, hogy vessem le a szégyenlősségemet ebben a kérdésben.

***

Ki, vagy mi akadályoz meg abban, hogy a hitéletünket hitelesen alakítsuk? Hogyan tudnánk az ezzel kapcsolatos félelmeinket levetkőzni?rss

Napi lelki táplálék

Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek! ApCsel 11,18

1Krón 26

„Amikor... felkeresték őket, és találtak köztük kiváló vitézeket...” (31). Gondoltad-e már úgy, amikor levetted a tekinteted Jézusról, és csak a körülményeidre néztél (Mt 14,30), hogy egyedül vagy a hitben és a szolgálatban? 

tovább

(17) „…ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” (Apostolok cselekedetei 11,1–18)

– A jeruzsálemi gyülekezetben SZÁMONKÉRTÉK Pétert a pogány Kornéliusz megtérése kapcsán (1–4). Súlyos kérdést kellett tisztázni: zsidó- és pogánykeresztyének viszonyát, együtt pedig Jézus Krisztushoz való viszonyukat, ledönthetetlennek tűnő válaszfalak leomlását, ezeknek minden megcsontosodott részleteivel együtt.

 

tovább

ZSOLTÁROK 121 - Honnan jön a segítségem?

Őszintén szólva nem sok zsoltárt tudok kívülről, de ez közéjük tartozik! Ha nem jön szó a számra, ha összekuszálódtak a gondolataim, a 121. zsoltárt imádkozom. 

tovább

2017. augusztus 17. csütörtök

Kicsoda Jézus Krisztus? – Krisztus, Messiás

Megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus. (Jn 1,42)

Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. (Fil 2,9)

 

tovább

Tiele -Winckler Éva (Fordította: Túrmezei Erzsébet: Hozzád kötötten - mégis szabadon

Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.

tovább