Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,1–12 - Igazságosság és igazságtalanság

„Hogyan lehet ennyire gondatlanul autót vezetni?” – tört ki belőlem a felháborodás és az értetlenség. Nos, néhány nap elteltével pont egy hasonló figyelmetlenségen kaptam magam autóvezetés közben. 

„A fiúk nem hagyják, hogy én is részt vegyek a játékban, csak azért, mert lány vagyok” – panaszkodik a lányom. Majd kicsivel később elmesélte, hogy egy barátnőjével nem engedték, hogy a fiúk velük játsszanak. Gyakran sokkal egyszerűbb észrevenni mások hibáit, mint a sajátunkat. Könnyebb felhúzni magunkat olyan igazságtalanságokon és emberi tökéletlenségeken, amiket mások életében látunk, mint szembenézni a saját hibáinkkal, és változtatni azokon. Vagy legalábbis megértőbbnek lenni másokkal. Amikor Nátán és Dávid találkoznak, a próféta ügyesen veti be a „találjunk másokban hibát” stratégiát. Halálbüntetés ráfizetéssel, hangzik Dávid azonnali ítélete. Amikor Nátán felfedi, hogy miért is mesélte el ezt a történetet, Dávid egészen más füllel hallgatja Isten ítéletét. Egy olyan ember fülével, aki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az igazságtalanság nem marad büntetlenül. Isten előtt semmi sem marad rejtve, Ő igazságos, és nem részrehajló. Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül – de ennek ellenére sem szűnik meg szeretni bennünket.

 rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább