Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,1–12 - Igazságosság és igazságtalanság

„Hogyan lehet ennyire gondatlanul autót vezetni?” – tört ki belőlem a felháborodás és az értetlenség. Nos, néhány nap elteltével pont egy hasonló figyelmetlenségen kaptam magam autóvezetés közben. 

„A fiúk nem hagyják, hogy én is részt vegyek a játékban, csak azért, mert lány vagyok” – panaszkodik a lányom. Majd kicsivel később elmesélte, hogy egy barátnőjével nem engedték, hogy a fiúk velük játsszanak. Gyakran sokkal egyszerűbb észrevenni mások hibáit, mint a sajátunkat. Könnyebb felhúzni magunkat olyan igazságtalanságokon és emberi tökéletlenségeken, amiket mások életében látunk, mint szembenézni a saját hibáinkkal, és változtatni azokon. Vagy legalábbis megértőbbnek lenni másokkal. Amikor Nátán és Dávid találkoznak, a próféta ügyesen veti be a „találjunk másokban hibát” stratégiát. Halálbüntetés ráfizetéssel, hangzik Dávid azonnali ítélete. Amikor Nátán felfedi, hogy miért is mesélte el ezt a történetet, Dávid egészen más füllel hallgatja Isten ítéletét. Egy olyan ember fülével, aki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az igazságtalanság nem marad büntetlenül. Isten előtt semmi sem marad rejtve, Ő igazságos, és nem részrehajló. Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül – de ennek ellenére sem szűnik meg szeretni bennünket.

 rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább