Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

Némelyek jelet látnak ebben, hogy az Istennel való kapcsolatom alapján szálka vagyok az ördög szemében, és ezért támad engem. Mások úgy vélik, a betegségeim az életemben lévő lehetséges bűnökkel vannak összefüggésben. Nem tudom egyiket sem teljesen kizárni. Bár inkább azt gondolom, hogy mindez egész egyszerűen csak azért eshet meg, mert én is és mi mindannyian egy bukott világban élünk. Egy olyan világban, amely nem olyan, mint amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Egy olyan világban, amelyben a betegség az élet velejárója, a keresztyének életében is. Dávid esetében azonban nem kétséges a tragédia oka. A betegség és a gyermek korai halála Istentől származó jel. Megkegyelmez Dávidnak (aki halált érdemelt volna a házasságtörésért és gyilkosságért), de a gyermek meghal. A szívből jövő imádság sem változtat Isten döntésén. Dávid egy héten keresztül reménykedik, és retteg. Egy hét, ami alatt bizonyára azt kívánta, bárcsak visszafordíthatta volna az idő kerekét, és más, jobb döntéseket hozott volna. Egy hét azzal a felismeréssel, hogy cselekedeteinek következménye van – és nem csupán magára nézve, hanem mindazokra, akik a közvetlen közelében élnek.

 rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább