Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

Némelyek jelet látnak ebben, hogy az Istennel való kapcsolatom alapján szálka vagyok az ördög szemében, és ezért támad engem. Mások úgy vélik, a betegségeim az életemben lévő lehetséges bűnökkel vannak összefüggésben. Nem tudom egyiket sem teljesen kizárni. Bár inkább azt gondolom, hogy mindez egész egyszerűen csak azért eshet meg, mert én is és mi mindannyian egy bukott világban élünk. Egy olyan világban, amely nem olyan, mint amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Egy olyan világban, amelyben a betegség az élet velejárója, a keresztyének életében is. Dávid esetében azonban nem kétséges a tragédia oka. A betegség és a gyermek korai halála Istentől származó jel. Megkegyelmez Dávidnak (aki halált érdemelt volna a házasságtörésért és gyilkosságért), de a gyermek meghal. A szívből jövő imádság sem változtat Isten döntésén. Dávid egy héten keresztül reménykedik, és retteg. Egy hét, ami alatt bizonyára azt kívánta, bárcsak visszafordíthatta volna az idő kerekét, és más, jobb döntéseket hozott volna. Egy hét azzal a felismeréssel, hogy cselekedeteinek következménye van – és nem csupán magára nézve, hanem mindazokra, akik a közvetlen közelében élnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább