Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

Némelyek jelet látnak ebben, hogy az Istennel való kapcsolatom alapján szálka vagyok az ördög szemében, és ezért támad engem. Mások úgy vélik, a betegségeim az életemben lévő lehetséges bűnökkel vannak összefüggésben. Nem tudom egyiket sem teljesen kizárni. Bár inkább azt gondolom, hogy mindez egész egyszerűen csak azért eshet meg, mert én is és mi mindannyian egy bukott világban élünk. Egy olyan világban, amely nem olyan, mint amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Egy olyan világban, amelyben a betegség az élet velejárója, a keresztyének életében is. Dávid esetében azonban nem kétséges a tragédia oka. A betegség és a gyermek korai halála Istentől származó jel. Megkegyelmez Dávidnak (aki halált érdemelt volna a házasságtörésért és gyilkosságért), de a gyermek meghal. A szívből jövő imádság sem változtat Isten döntésén. Dávid egy héten keresztül reménykedik, és retteg. Egy hét, ami alatt bizonyára azt kívánta, bárcsak visszafordíthatta volna az idő kerekét, és más, jobb döntéseket hozott volna. Egy hét azzal a felismeréssel, hogy cselekedeteinek következménye van – és nem csupán magára nézve, hanem mindazokra, akik a közvetlen közelében élnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5Móz 16,20

1Móz 30,1–24

Isten Jákób számára elkészített áldásai megsokszorozódtak, hiszen nemcsak Lea és Ráhel, hanem Bilha és Zilpa életében is áldássá lettek. 

tovább

(32) „…felnő és nagyobb lesz minden veteménynél…” (Márk 4,30–34)

KICSI KEZDET, ÁLDOTT BETELJESEDÉS.

– 1. Jézus példázatban szólt tanítványaihoz (30). Őnekik Jézus meg is magyarázta a képet, a történetet, ezáltal pontosan megértették a példázatot, az pedig még inkább megvilágította számukra Jézus igehirdetésének üzenetét (33–34).

tovább

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

tovább

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább