Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

Nem csak a gyermekekre terjeszti ki áldását, hanem különleges módon a tanítványaira is (v.ö.Lk 24,50). Mielőtt Jézus kiküldte tanítványait, felemelte kezét, és megáldotta őket. Nem csak „úgy” indulnak útjukra, hanem Jézus áldásával. Megfigyeltem, hogy erre az áldásra újra meg újra szükségem van. Jót tesz, ha a lelkigondozóm egy mély, küzdelmes beszélgetés után, nem csak imádkozik értem, hanem rám teszi a kezét, hogy megáldjon. Szükségem van erre a bátorításra. Hozzásegít olyan lépésekhez, amelyeket különben sosem tettem volna meg. Amit teszek, nem a saját erőmből teszem. Ezért is jó, ha ismételten emlékeztetnek rá. A zsoltáros egyszer ezt így fogalmazza meg: „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90,17)

***

 Uram, áldd meg a kezem, hogy óvatos legyen, hogy tartani tudjon, anélkül, hogy bilinccsé válna, hogy adjon, anélkül, hogy viszonzásra számítana, hogy erős legyen a vigasztalásban és az áldásban. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább