Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

EZÉKIEL 36,26–27 - Isten lelke belülről hat

Ezékiel is száműzetésben élt Babilonban. A népnek először főleg Isten ítéleteként állította be a száműzetést. Most azonban reménységet nyújt: Maga Isten fog az emberekben Lelke által olyan szívet és lelket teremteni, amely Őt fogja követni és az Ő mércéi szerint fog élni. 

Isten nem csak a külső körülményeket változtatja meg, amikor megígéri népének a visszatérést. Lelkével elsősorban az emberi belsőt, a szívet célozza meg. Amit szívből cselekszünk, az igaz. Az mutatja meg, hogy kik vagyunk. Így kell Isten lényének és akaratának belsőnkből ragyognia. Isten nem csak kijavít egy kicsit, hanem új szívet ad. Újjá teremti azt! Ezzel teszi az embereket alkalmassá arra, hogy az Ő akarata szerint éljenek. Isten lelke nélkül ez nehezünkre esik, hiszen az ellenkezne az emberi érzéseinkkel. Nagyon kifejezőnek találom a kőszívet és a hússzívet ábrázoló képet. Mivel ez azt az alapvető különbséget mutatja meg, amely Isten cselekedetén keresztül történik. Azt kérdezem magamtól, hogy hol kövesedett vagy keményedett meg a szívem? Olyan sok oka lehet: csalódások, sérülések, bűn... Kész vagyok, hogy megérintse és megváltoztassa a szívemet a Szentlélek? Kész vagyok arra, hogy hússzívvel ajándékozzon meg Isten, hogy az Ő akarata szerint tudjak élni?

***

Uram, vedd el ezt a kőszívet és adjál nekem hús- és vérszívet: egy olyan szívet, amely Téged szeret és tisztel, Benned örül, Téged utánoz és Neked tetszik, Jézus Krisztusért. Ámen.

AMBROSIUS VON MAILANDrss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább