Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 14, 1-7 - Ellenszélben

Fiatalasszonyként egy kis keresztyén közösségbe jártam. Egyik együttlétünkben nem tetszett valami. Nagy elhatározással ki is mondtam. Nem várt heves ellenérvelés támadt.

Ezzel nem számoltam „hittestvérek között”, ijedten vissza akartam húzódni. Az egyik résztvevő felismerte ezt, és figyelmeztetett: „Ha valamilyen téves magatartást élesen szóvá teszel, akkor számolj az éles válaszokkal is”. A későbbiekben megtanultam, hogy az Istennel folytatott életút sokszor ellenállásba ütközik. Ezt ugyan nem szeretem, de hozzátartozik a keresztyén élethez. Ezzel számolnunk kell. Pál és Barnabás is heves ellenállással találkoztak, amikor Jézust, mint megváltót hirdették. De ők is - és a fiatal keresztyének körülöttük - átélték, hogy a fáradságuk az ellenszél ellenére is áldott lehet, mert Isten melléjük áll. Ez bátorságot ad nekem. A nehéz körülmények nem azt jelentik, hogy fel kell adnom a harcot. A feladat, amit Isten rám bíz, nem az én külső élethelyzetemtől függ. A döntő dolgokat Isten maga végzi el.

***

Az ígéret nem azoknak szól, akik útjukon nem találnak akadályt, hanem azoknak, akiknek akadályokat kell legyőzniük.

CORRIE TEN BOOMrss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább