Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,1-10 - Mozgásban maradni

Milyen izgalmas lehetett a fiatal Timóteus számára, hogy Pállal együtt járhatta az országokat! Az utazás elejétől kezdve sikeres: a gyülekezetek erősödnek, növekednek.

Aztán egyszer csak semmi sem sikerül. Bárhova is akarnak fordulni, a Szentlélek megállítja őket a továbbutazásban. Néha nem értjük – vagy csak később – hogy Isten miért húzza át a terveinket. Csodálom a három férfit. Logikus lenne, hogy először imádkoznak és megvárják, míg Isten világos utasítást ad, hová kell menniük, ugye? De kétszer is hagyják a tervüket füstbe menni és egyszerűen továbbmasíroznak egy új irányba azzal a mottóval, hogy „Az evangéliumnak el kell jutni az egész világba! Aki megáll, az úgy marad. Inkább végezzünk valamit rosszul, minthogy semmit se tegyünk. Isten úgyis meghúzza a féket, ha valami mást akar.” Ez a hozzáállás bátorságra késztet. Tróász kikötőjében Isten végre egyértelmű jelzést ad: Macedónia, Európa. És máris úton vannak arrafelé. Gyakran hosszan és kitartóan visszakérdezünk, ha Isten egyértelmű jelet adott, ahelyett, hogy engedelmeskednénk. Vagy ahelyett, hogy egyszerűen végre valami újat kipróbálnánk. Vágjunk bele ma egy kísérletbe! Ha Isten egy spontán ötletet ad, egyszerűen lássunk hozzá anélkül, hogy visszariadnánk. Például csöngessünk a szomszédasszonyunknál és hívjuk meg egy kávéra. Vagy vegyünk egy csokor virágot és ajándékozzuk a legelső embernek, aki szembejön. Vagy hívjunk fel valakit.

 rss

Napi lelki táplálék

Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az ÚR, mert egy lévita lett a papom. Bír 17,13

Bír 17

Ez a félreérthető történet nem a „bálványozásról” szól. A megrövidített anya, fia bűnvallása után megbocsát, melynek eredményeként átka elfordul a megátkozottról. 

tovább

(15) „…hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,9–20)

A feltámadott Jézus megjelent a tanítványoknak. Márk itt is hangsúlyozza a tanítványok hitetlenségét. Márk végig egy negatív tanítványképet állított elénk (14). Ezzel azt hangsúlyozta, hogy az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit mindenestől Isten ajándéka. Ma is az! Senki se kérkedjék! (Efezus 2,8)

tovább

LUKÁCS 9,46–48 - A fontosság kérdése

Ki a legjobb, a legnagyobb, a legerősebb, a leghíresebb? Ki a legbefolyásosabb? Ki kapja a legnagyobb szelet süteményt? Életünk számos területén kerülünk versenyhelyzetbe.

tovább

2018. július 16.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Sík Sándor: Harangvirág

Harangvirág az erdő közepén,
Az ünnepélyes hűvösön
Simító szellőn meghajol felém
És rámköszön:

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

tovább