Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 7, 36-50 - Példaértékű hit: Jönni, ahogy vagyok

Ami itt történik, az hallatlan: Nem csak az, hogy ez a nő dacol minden jó ízléssel és illemmel, és ezzel magát és másokat rendkívül kínos helyzetbe hoz. Nem, még Jézus is ráhagyja! 

Nem csak elviseli a viselkedését, hanem meg is védi őt, és magatartását, mint példaértékű hitet mutatja be! Itt van egy minden szempontból kudarcos élet: Ugyan mit tud felmutatni, ami a zsidó törvények alapján bármilyen módon megfelelő lenne? Kicsoda ő egyébként, hogy egyáltalán valami említésre méltó lenne benne? De éppen ez az, amit Jézus tesz: méltányolja őt, mert látja a szívét. A hitet, a szeretetet, a túláradó hálát, amely hiányzik azokból, akik azt hiszik, hogy langyos hittel el lehet érni valamit. Ők szigorúan betartották az összes szabályt és az illemet, de ez a nő megértett valamit, ami a farizeusok számára idegen maradt: a kegyelemért nem kell keményen megdolgozni. A kegyelem ajándék, amit az ember csak hálával elfogadhat. A kegyelem jelentése: Csak gyere, nem számít, hogyan érzed magad. Nem kell először helyrehozni a dolgokat, mielőtt a közeledbe jövök.

***

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, És ez nem tőletek van, Isten ajándéka.rss

Napi lelki táplálék

Megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította zárastul, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre. Bír 16,3b

2Móz 17

A pusztában víz nélkül sem állat, sem ember nem éli túl. Mózes most fogja ugyanazt a botot, amivel az egyiptomi szabadulás csodáit végezte, és vizet fakaszt vele.

tovább

(1) „…a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé…” (Márk 16,1–8)

1–3. versek. Mi már tudjuk: az Úr ügye nem egy halott emlékének ápolása. Ez hamarosan felragyogott a Jézus temetését távolról szemlélő, majd Jézus testét másnap reggel megkenni induló asszonyok előtt is. Ezek az asszonyok távol álltak, féltek, aggódtak, állandóan kérdeztek, de Isten Lelke által elindultak.

tovább

LUKÁCS 9,37–43A - Szent rémület

Szeretném hallani, milyen hangot ütött meg Jézus, amikor tanítványaival beszélt. A 41. verset olvasva sajnos semmiféle utalást nem találunk arra nézve, hogy humorosan, dühösen vagy idegesen szólt. 

tovább

2018. július 15.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

tovább

Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem, 
De van két árva, nagy szemem 
S annyi bolondot látok, 
Hogy e sok bolondságból 
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok. 


tovább